Erkki Soika, PhD, Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi vanemteadur

Arutletakse teemadel: Kehtib energia jäävuse seadus ning kogu energia hulk, mida on inimkonnal on võimalik kasutada pärineb Päikeses toimuvatest termotuumareaktsioonidest – energia sünd. Energialiikide muundumine ning inimkonna võimalused nende kasutamiseks. Kas on võimalik olukord, kus kogu universum on ühesuguse temperatuuriga – energia surm?