Keskkonnaamet koos keskkonnaministeeriumiga korraldas 25.-26. oktoobril 2017 Jänedal keskkonnahariduse konverentsi, mille fookus oli kliimamuutustel.  

Arutatati, kuidas globaalsed muutused võivad hävitada elurikkust ja kooslusi. Professor Alvar Soesoo andis ülevaate kliimamuutustega kaasnevatest dilemmadest ja geoloogilisest ajaskaalast ning akadeemik Urmas Kõljalg rääkis nende muutuste mõjust eluslooduse hävimisele. Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere aga tõi esile, et  kvaliteetne keskkonnaharidus on nii üks osa inimõigustest kui ka vundament elamisväärse keskkonna säilitamiseks või loomiseks.

Keskkonnahariduse konverents 2017

Kliimamuutuste üldine kontseptsioon, dilemmad, geoloogiline ajaskaala professor Alvar Soesoo, TÜ/ TTÜ/ MKM
Author:
keskkonnahariduse konverentsid
globaalsed keskkonna ja kliimamuutused Alvar Soesoo_0.pdf(18.41 MB)

Kliimamuutuste üldine kontseptsioon, dilemmad, geoloogiline ajaskaala,  professor Alvar Soesoo, TÜ/ TTÜ/ MKM

Globaalsed muutused elurikkuse ja koosluste hävitajana, akadeemik Urmas Kõljalg, TÜ Loodusmuuseumi direktor
Author:
Keskkonnahariduse konverentsid
Globaalsed muutused elurikkuse ja koosluste hävitajana_Urmas Kõljalg_0.pdf(3.93 MB)

Globaalsed muutused elurikkuse ja koosluste hävitajana, akadeemik Urmas Kõljalg, TÜ Loodusmuuseumi direktor

Maailmaharidusprojekti SAME world õppematerjalid, Katrin Saart, Peipsi Koostöö Keskus
Author:
Keskkonnahariduse konverentsid
Maailmaharidusprojekti SAME world õppematerjalid_0.pdf(1.49 MB)

Maailmaharidusprojekti SAME world õppematerjalid, Katrin Saart, Peipsi Koostöö Keskus

Keskkonnahariduse valdkonnas läbi viidud uuringutest, Jaan Urb, OÜ Cumulus Consulting tegevjuht
Author:
Keskkonnahariduse konverentsid
Keskkonnahariduse valdkonnas läbi viidud uuringud Jaan Urb_0.pdf(373.16 KB)

Keskkonnahariduse valdkonnas läbi viidud uuringutest, Jaan Urb, OÜ Cumulus Consulting tegevjuht

Keskkonnaharidus inimõiguste komponendina, akadeemik Tarmo Soomere, Eesti  Teaduste Akadeemia president
Author:
Keskkonnahariduse konverentsid
Keskkonnaharidus inimõiguste komponendina_Tarmo Soomere_0.pdf(6.72 MB)

Keskkonnaharidus inimõiguste komponendina, akadeemik Tarmo Soomere, Eesti  Teaduste Akadeemia president