Programm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli personal kuni lapsevanemateni välja.

Mis?

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-schools Global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE). Eestis koordineerib Rohelise kooli programmi Tartu loodusmaja.

Miks?

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. Rohelise kooli võrgustiku seminarid pakuvad nii toetust kui inspiratsiooni. Edukat programmis osalemist tõendab haridusasutusele omistatav ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgis “Roheline lipp”.

Kellele?

Liituma on oodatud nii lasteaiad kui ka koolid! Eestis on Rohelise kooli programmiga liitunud üle 180 kooli, lasteaia ja huvikooli – vaata osalejaid siinolevalt kaardilt. Kaardilt leiab viited osalevate koolide ja lasteaedade blogidele, kust saab juba täpsema ülevaate, millega üks või teine õppeasutus tegeleb. Üle maailma on võrgustikus üle 70 riigi.

Programmi toetajad

Programmi koordineerimist ja tegevuste elluviimist Eestis toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Alates 2020. aastast toetab tegevusi ka Janek Pohla, hetkel koostöös President Kaljulaidi Fondiga.

Mida programmis osalejad teevad?

  • Rohelise kooli programmi põhimõtetega saab tutvuda Eesti tutvustusvideo ja ingliskeelse videoklipi vahendusel.
  • Programmil on kolm alustala: 7 sammust koosnev tegevusjuhis, 12 teemat ning edukat programmis osalemist tõendava ülemaailmselt tuntud keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemine õppeasutusele.

Lisainfo programmi tegevustest, teemadest ja liitumisest leiate Rohelise kooli programmi kodulehelt.