Programm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli personal kuni lapsevanemateni välja.

Mis?

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-schools Global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis koordineerib Rohelise kooli programmi Tartu loodusmaja.

Miks?

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, milleses maailmas elame, kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. Rohelise kooli võrgustiku seminarid pakuvad nii toetust kui inspiratsiooni. Edukat programmis osalemist tõendab haridusasutusele omistatav ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgis “Roheline lipp”.

Kellele?

Liituma on oodatud nii lasteaiad kui ka koolid! Eestis on Rohelise kooli programmiga liitunud üle 180 kooli ja lasteaeda – vaata osalejaid siinolevalt kaardilt. Võrgustikus on ka huvikoole ning samuti üks kutseõppeasutus. Kaardilt leiab ka viited osalevate koolide ja lasteaedade blogidele, kust saab juba täpsema ülevaate, millega üks või teine õppeasutus tegeleb.  Üle maailma on võrgustikus üle 70 riigi ja 59 000 õppeasutuse.

Programmi toetajad

Programmi elluviimist toetab komisjon, kuhu kuuluvad esindajad Keskkonnaministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Keskkonnaametist, Tallinna Haridusametist, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist, MTÜst Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, Tallinna Ülikoolist, Tartu loodusmajast ja Eesti Keskkonnahariduse Ühingust.

Programmi koordineerimist ja tegevuste elluviimist Eestis toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning alates 2020. a kevadest ka Janek Pohla koostöös Sihtasutusega Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu.

Tallinna linna õppeasutuste osalemist toetab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning Tallinna Haridusamet, Pärnu õppeasutuste osalemist toetab Pärnu Linnavalitsus.

Mida programmis osalejad teevad?

  • Rohelise kooli programmi põhimõtetega saab tutvuda Eesti tutvustusvideo ja ingliskeelse videoklipi vahendusel.
  • Programmil on kolm alustala: 7 sammust koosnev tegevusjuhis, 12 teemat ning edukat programmis osalemist tõendava ülemaailmselt tuntud keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemine õppeasutusele. Vastused küsimustele, mida see täpsemalt tähendab ja mida tehakse, leiab siit.
  • Loe ka Kuristiku Gümnaasiumi roheliseks kooliks kasvamise lugu siit.
  • Ülevaateid iga kvartali tegemisest saab Rohelise kooli uudiskirjadest, kus lisaks uudistele jagavad oma mõtteid osalevate õppeasutuste õpetajad ja noored.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Kuidas liituda?

Rohelise kooli programmiga liitumiseks tuleb:

Programmis osalemine on sümboolse tasuga – 2022/23 õ.a. 35 eurot. Tallinna ja Pärnu õppeasutuste eest tasub programmis osalemise kohalik omavalitsus. Liitunud õppeasutustele korraldatakse seminare, mis on 2021/2022. õa KIKi toel tasuta.

Lisainfo programmi tegevustest, teemadest ja liitumisest leiate Rohelise kooli programmi kodulehelt.

Rohelise kooli programmi Eesti koordinaator on Eeva Kirsipuu-Vadi (eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee), programmi võrgustikuga liitunud õppeasutustele aitab seminare korraldada ning neid vastavalt vajadusele ka nõustada Maris Mägi (maris.magi@tartuloodusmaja.ee), programmile aitab tuntust koguda kommunikatsioonispetsialist Liina Vakrööm (liina.vakroom@tartuloodusmaja.ee).