Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega, sh Sinilipp ja Roheline võti, töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb rohkem kui 59 000 kooli 64 riigist. Eesti liitus programmiga 2016. aastal, mil programmiga liitumise soovi avaldas 37 Tallinna lasteaeda ja kooli. 2019./2020. õppeaasta alguseks on programmiga liitunud üle 140 õppeasutuse - vaata võrgustiku kaarti siit.

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks alates 2019-2020. õ.-a. koostöölepingu  Tartu loodusmajaga, programmi koordinaator on Eeva Kirsipuu-Vadi (eeva.vadi@gmail.com). Varasematel aastal oli programmi eestvedajaks MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED Sirje Aheri juhtimisel.

Programmis osalemist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Haridusamet ja Pärnu Linnavalitsus.

 

Rohelise kooli programmiga liitumiseks tuleb täita vormikohane sooviavaldus, allkirjastada see digitaalselt ning saata programmi koordinaatorile (eeva.vadi@gmail.com). Sooviavalduse ning rohkem infot programmist leiate Tartu loodusmaja kodulehelt.

Mida programmis osalejad teevad?

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:

  1. Seitsmest sammust koosnev strateegia
  2. Käsitletavad teemad
  3. Rohelise lipu taotlemine, kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Strateegia 7 sammu:

  1. Keskkonnatöörühma moodustamine
  2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
  3. Tegevuskava koostamine
  4. Seire ja hindamine
  5. Tegevuste sidumine õppekavaga
  6. Teavitamine ja kaasamine
  7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine

Lugege lähemalt nende seitsme sammu kohta siit

Programmis on kokku 12 teemat: elurikkus, kliimamuutused, energia, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu, meri ja rannik, prügi, kooliõu, transport, jäätmed, vesi.

Õppeaastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Teemad võib vabalt valida, kuid soovitame, et valikus oleks vähemalt üks järgmistest: elurikkus, kliimamuutused, globaalne kodakondsus. Teemade valik, millele klikkides avanevad piktogrammid:

2019/2020 õ.a. toetab sarnaselt varasematele aastatele elurikkuse teema põhjalikumat käsitlemist projekt “Suur taimejaht“, mille keskkonnahariduslikud tegevused põhinevad Suurbritannia West Sussexi krahvkonnas asuva Kew botaanikaaia metoodilistele materjalidele. Tegevust koordineerib Sirje Aher (sirje@hared.ee).