Programm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli personal kuni lapsevanemateni välja.

Mis?

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-schools Global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu Tartu loodusmajaga.

Miks?

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, milleses maailmas elame, kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. Rohelise kooli võrgustiku seminarid pakuvad nii toetust kui inspiratsiooni. Edukat programmis osalemist tõendab haridusasutusele omistatav ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgis “Roheline lipp”.

Kellele?

Liituma on oodatud nii lasteaiad kui koolid! Eestis on Rohelise kooli programmiga liitunud üle 150 kooli ja lasteaia – vaata osalejaid siinolevalt kaardilt. Võrgustikus on ka huvikoole ning samuti üks kutseõppeasutus. Kaardilt leiab ka viited osalevate koolide ja lasteaedade blogidele, kust saab juba täpsema ülevaate, millega üks või teine õppeasutus tegeleb.  Üle maailma on võrgustikus aga lisaks Eestile veel 68 riiki ja üle 59 000 õppeasutuse.

Programmi Eesti patroon ja toetajad

Alates 2020. juunist on Rohelise kooli programmil Eesti patroon – president Kersti Kaljulaid.

Programmi elluviimist toetab komisjon, kuhu kuuluvad Liisa Puusepp Keskkonnaministeeriumist, Imbi Henno Haridus- ja Teadusministeeriumist, Reet Kristian Keskkonnaametist, Viivi Lokk Tallinna Haridusametist, Mairi Enok Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist, Sirje Aher MTÜst Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, Janika Ruusmaa Tartu loodusmajast, Katrin Saart Eesti Keskkonnahariduse Ühingust ja Eesti Looduskaitse Seltsi esindaja.

Programmi koordineerimist ja tegevuste elluviimist Eestis toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning alates 2020. a kevadest ka Janek Pohla koostöös Sihtasutusega Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu.

Tallinna linna õppeasutuste osalemist toetab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning Tallinna Haridusamet, Pärnu õppeasutuste osalemist toetab Pärnu Linnavalitsus.

Mida programmis osalejad teevad?

  • Rohelise kooli programmi põhimõtetega saab tutvuda selle ingliskeelse videoklipi vahendusel.
  • Programmil on kolm alustala: 7 sammust koosnev tegevusjuhis, 12 teemat ning edukat programmis osalemist tõendava ülemaailmselt tuntud keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemine õppeasutusele. Vastused küsimustele, mida see täpsemalt tähendab ja mida tehakse, leiab siit.
  • Hea mõte on uurida ka Sirje Aheri koostatud esitlust, kuidas olla Rohelise kooli programmis edukas, samuti lugeda Kuristiku Gümnaasiumi roheliseks kooliks kasvamise lugu siit.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Kuidas liituda?

Rohelise kooli programmiga liitumiseks tuleb:

  • tutvuda Rohelise kooli programmiga ja leppida kokku, kes hakkab protsessi eest vedama ja tagant tõukama ehk kellest saab keskkonnatöörühma juht

  • täita sooviavaldus

  • allkirjastada see digitaalselt

  • saata programmi koordinaatorile (eeva.vadi@gmail.com).

Programmis osalemine on sümboolse tasuga – 2020/21 õ.a. 15 eurot õppeaastas. Järgmise õppeaasta alguses (2021/22) vaadatakse tasu üle ning sõltuvalt Foundation for Environmental Education’ile makstavast liikmetasust võib see tõusta ca 25 eurole. Tallinna ja Pärnu õppeasutuste eest tasub programmis osalemise kohalik omavalitsus. Kui õppeasutus esitab Rohelise lipu taotluse, tuleb tasuda taotluse läbivaatamise eest 50 eurot. Liitunud õppeasutustele korraldatavad seminarid on KIKi toel tasuta, kuid osalejatel tuleb maksta toitlustusega seotud kulud. Programmis osalemise liikmetasu muutumisest teatatakse kodulehel.

 

Lisainfo programmi tegevustest, teemadest ja liitumisest leiate Tartu loodusmaja kodulehelt.

Rohelise kooli programmi Eesti koordinaator on Eeva Kirsipuu-Vadi (eeva.vadi@gmail.com), programmi võrgustikuga liitunud õppeasutustele aitab seminare korraldada ning neid vastavalt vajadusele ka nõustada Maris Mägi (maris.magi@tartuloodusmaja.ee).