Keskkonnahariduse konverents on keskkonnahariduse valdkonna aasta olulisem sündmus. Kokku tulevad õpetajad, keskkonnahariduse keskuste inimesed, muuseumite, MTÜ-de, omavalitsuste ja riigiasutuste esindajad. Konverentsil arutletakse valdkonna jaoks olulisel teemal, vahetatakse kogemusi ja saadakse uut, ajakohast infot.

Keskkonnahariduse konverentsid olid algselt üksikud ettevõtmised, enamasti regionaalsed kokkusaamised. Suur roll oli selles Ida-Virumaal. Nimelt korraldas 2008. aasta suvel toonane Riiklik Looduskaitsekeskus Kaili Viilma eestvedamisel ja tagant utsitamisel keskkonnahariduse konverentsi Ida-Virumaa koolidele, turismiettevõtjatele ja teistele asjaosalistele. Anne-Ly Feršeli mälestuste järgi oli neil eesmärgiks saada õpilased klassiruumidest välja, tutvustada õuesõppe võimalusi Ida-Virumaa matkaradadel ja looduskeskustes. Sama aasta sügisel toimus Tartu Keskkonnahariduse Keskuse juhtimisel üle-eestiline konverents „Loodus õpetab“ Valgamaal Käärikul. Sellele järgnesid Keskkonnaameti regionaalsed konverentsid 2009. aastal Toilas ning 2010. aastal Lihulas ja Jõhvis.

Keskkonnaamet hakkas keskkonnahariduse võrgustikku süsteemselt ja järjepidevalt arendama 2011. aastal. Esimesel neljal aastal olid konverentsid regionaalsed, toimudes samaaegselt erinevates Eesti piirkondades. Inimesed harjusid kokku käima, sealt edasi tekkis huvi suhelda ka teiste regioonide tegijatega. Nii on alates 2015. aastast korraldatud loogilise jätkuna üks üle-eestiline konverents, 2017. aastast koostöös Keskkonnaministeeriumiga.

Seni toimunud üle-eestiliste konverentside teemad ja asukohad:

2015 – „Pathways to the Future / Teekond tulevikku“, Tallinn

2016 – „Keskkonnahariduse väljakutsed muutuvas maailmas“ rõhuasetusega Z-generatsioonil, Tartu

2017 – „Keskkonnahariduse väljakutsed muutuvas maailmas“ rõhuasetusega kliimamuutustel, Jäneda

2018 – „Terve keskkond, terve inimene“, Pärnu

2019 – „Igaühe loodushoid“, TÜ Narva kolledž

2020 – virtuaalkonverents „Hoia, mida armastad!“, ülekanne Tallinnas TalTech´i Mektory majas

2021 – „Rikkus meie jalge all“, Viljandi

2022 – „Elurikkus on lähedal“, Võru