Rahvusvaheline konverents “Pathways to the Future”  oli konverents, mis oli pühendatud kiiresti arenevale säästvat arengut toetava hariduse valdkonnale. Sõbralikus ja innustavas atmosfääris toimuval üritusel jagati ideid ja kogemusi ning arutati keskkonnahariduse ja säästvat arengut toetava hariduse olevikku ja tulevikku.

Konverentsi põhiettekandjad olid pikaaegse kogemusega säästva arengu hariduse professionaalid David W. Orr (USA), Arien Wals (Holland), Gerben de Vries (Holland), Daniella Tilbury (Suurbritannia), Leon Robinson (Suurbritannia), Andre de Hamer (Holland), John Fien (Austraalia) ja Natalia Eernstman (Suurbritannia).

Konverents toimus inglise keeles, plenaarsessioon tõlgiti eesti keelde.

  Konverentsile olid oodatud praktikud, teadlased, õpetajad, ülikooli õppejõud, eksperdid, mõtlejad, kraadiõppurid – kõik, kes leiavad, et säästva arengu kontseptsioon on oluline.

  Konverentsil oli neli sessiooni:

  • Vaade kastist – Sessioon loovusest hariduses ja haridusest loovuse jaoks
  • Mis värvi on armastus? – Väärtused ja eetika säästvat arengut toetavas hariduses
  • Raamat, pliiats ja õpetaja – Säästvad ja jätkusuutlikud koolid
  • Tormata kiirteel või tallata oma rada? – Jätkusuutlikud kogukonnad

  Meie peamiseks mureks peaks olema see, mis saab me kogukondadest ja kodakondsetest edaspidi? Mis sihid me seame, et me lastel ja lastelastel oleks muretu põli? Kas me oleme oma elu korraldanud jätkusuutlikult ja säästvalt? Ja kas me ka ise teeme seda, mida me väidame olevat õige teha? Kes näitab eeskuju ning mis määrab normid?

  Koolidel kui domineerivatel õppeasutustel on tugev mõju meie tulevikule. Selleks, et pöörata areng uude, jätkusuutlikumasse suunda, tuleb murda välja senisest. Leida uusi võimalusi, kuidas säästvalt toimida nii igapäevaelus kui hariduses. Olla õpetamisel loominguline ja muuta ühtlasi ka õpetus loovust toetavaks on muutunud olulisemaks kui kunagi varem. Möödapääsmatult on säästvat arengut toetav haridus seotud maailmavaadete ja väärtuste kujundamisega, mistõttu peavad need tegevused olema eetilised.

  Konverents oli tasuta, toimumist toetas Euroopa Sotsiaalfond programm „Keskkonnahariduse arendamine“

  Euroopa Sotsiaalfond

  Rahvusvaheline konverentsi “Pathways to the Future”  abstraktide kogumik 2015
  Author:
  keskkonnahariduse konverentsid
  ESD-Conference-abstract-book.pdf(2.58 MB)

  Rahvusvaheline konverentsi “Pathways to the Future”  abstraktide kogumik 2015