Eesti Keskkonnahariduse Ühing asutati 25. oktoobril 2017 Jänedal. 

Eesti Keskkonnahariduse Ühing liidab keskkonnahariduse alal tegelevaid inimesi, kes soovivad arendada koostöövõrgustikku ja tõsta keskkonnahariduse kvaliteeti.

Ühingu eesmärgid on:

  1. Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse edendamine ühiskonnas ning keskkonnahariduse kvaliteedi tagamine;
  2. Keskkonnaharidusega tegelevate isikute ühendamine ja nende huvide esindamine;
  3. Keskkonnaharidusega tegelevate isikute kutseoskuste arendamine;
  4. Keskkonnahariduse koostöövõrgustiku arendamine;
  5. Keskkonnahariduse rahastamisvõimaluste laiendamine.

Ühingu liikmeks võivad astuda kõik keskkonnaharidusest huvitatud inimesed, kes soovivad osaleda ühingu eesmärkide elluviimisel ja järgivad põhikirja nõudeid. 

Info ühingu tegevuste ja tulevate sündmuste kohta leiate meie kodulehelt ja Facebooki lehelt.

Kontakt:

MTÜ Eesti Keskkonnahariduse Ühing
Registrikood 80426530
Postiaadress: Lille 10, Tartu 51010
E-posti aadress: ekhyhing@gmail.com
Veebileht: www.ekhyhing.ee
Kontonumber: EE162200221068068931 (Swedbank)