Eesti Keskkonnahariduse Ühing liidab keskkonnaharijaid, kes soovivad arendada koostöövõrgustikku ja tõsta keskkonnahariduse kvaliteeti.

Liikmed

Liikmeks saab astuda iga keskkonnahariduse vallas tegutsev isik. Liitumiseks tuleb tutvuda ühingu põhikirjaga, täita avaldus ja saata see digiallkirjastatult aadressile ekhyhing@gmail.com. Ühingu juhatus vaatab avalduse üle ja annab teada liikmeks vastuvõtmise otsusest.

Ühingusse kuulus 2019. aasta algusega sada liiget.

Liikmemaks

Eesti Keskkonnahariduse Ühingu liikmemaks on 10 eurot kalendriaastas. Liikmemaksu tuleb tasuda liitumisel ja edaspidi igal kalendriaastal ülekandega Eesti Keskkonnahariduse Ühingu kontole EE162200221068068931 Swedbankis.

Suhtluskanalid

Liikmed lisatakse meililisti, kus jagatakse infot ühingu ürituste ja tegevuste kohta, vahetatakse mõtteid ja kogemusi.

Omavaheliseks suhtlemiseks on ka Facebooki leht ja grupp.

Juhatus

Eesti Keskkonnahariduse Ühing asutati 25. oktoobril 2017 Jänedal.

Eesti Keskkonnahariduse Ühingu tegevusi vedas 2017.-2019. aastal juhatus koosseisus Dagmar Hoder, Evelin Laanest, Jonas Nahkor, Peep Tobreluts, Val Rajasaar ja Veljo Runnel.

Üldkoosolekul 23. oktoobril 2019 valiti uus juhatus 2019.-2021. aastaks. Juhatusse kuuluvad Jonas Nahkor, Dagmar Hoder, Val Rajasaar, Peep Tobreluts ja Helen Tuusti.

Kontakt:

MTÜ Eesti Keskkonnahariduse Ühing
Registrikood 80426530
Postiaadress: Lille 10, Tartu 51010
E-posti aadress: ekhyhing@gmail.com
Veebileht: www.ekhyhing.ee
Kontonumber: EE162200221068068931 (Swedbank)