Keskkonnaamet korraldas kokku kuus regionaalset keskkonnahariduse konverentsi "Puhas vesi hoiab elu", milles keskenduti veele kui elutähtsale loodusressursile.

Konverentside eesmärgiks oli teavitada osalejaid veeressursside kaitsmise tähtsusest, sest ilma veeta ei ole elu. Soovitud tulemusteni jõudmiseks tuleb teha koostööd erinevate valdkondade ja osapooltega ning just seetõttu on ÜRO kuulutanud 2013. aasta rahvusvaheliseks veealase koostöö aastaks. 

Keskkonnaamet lähtus konverentside programme kokku pannes piirkondlikust eripärast. Merega piirnevates regioonides olid esikohal merega seotud teemad ning sisemaal pöörati enam tähelepanu siseveekogudele. Kõik konverentsi ettekanded ja töötoad olid seotud vee-temaatikaga: räägiti Eesti vete keskkonnaseisundist, märgaladest, vee-elustikust, võõrliikidest ja paljust muust. Tutvustati Euroopa suurima piiriveekogu, Peipsi järve seisundit ja uuriti, mis on veekogude tervendamine. Töötubades anti praktilisi näpunäiteid, kuidas koolitunde lihtsate vahenditega veelgi sisukamaks muuta.

Ettekandjate ja töötubade läbiviijate hulgas oli väga erinevate elualade esindajaid nagu näiteks Pärnu muuseumi foto- ja kunstikogu hoidja Indrek Aija, Pärnu linna lasteaedade õpetajad, Energia avastuskeskuse teadus- ja arendusjuht Aare Baumer, Eesti Maaülikooli professor Ingmar Ott, pärimusmuusikaansambel KÜI, loodusdokumentalist Remek Meel, KUMU kunstimuuseumi haridusprogrammide kuraator Jane Meresmaa-Roos ja paljud teised. 

Kõik konverentsid olid tasuta, maakonnakeskustest viis konverentsipaika ja tõi tagasi tasuta transport.

Konverentsid toimusid:

10. oktoobril Pärnus, Strand konverentsikeskuses;
17. oktoobril Käärikul, Kääriku Spordikompleksi konverentsikeskuses;
22. oktoobril Rakveres, Rakvere Ametikoolis;
23. oktoobril Kuressaares, Mardi hotelli konverentsikeskuses;
30. oktoobril Tallinnas, Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses;
07. novembril Tartus, Dorpati konverentsikeskuses.

Konverentse rahastas Euroopa Sotsiaalfondi programm „Keskkonnahariduse arendamine“, korraldusliku poole eest kandis hoolt La Pub Konverentsid.

 Euroopa Sotsiaalfond