Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

Ettekandes tuleb juttu Eesti energiamajandust iseloomustavast statistikast. Eesti energiamajandusest Euroopa Liidus, energiamajanduse arengudokumentidest ja õigusaktidest, elektri-, gaasi-, vedelkütuste ja tahkekütuste turgudest.

Erkki Soika, PhD, Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi vanemteadur

Arutletakse teemadel: Kehtib energia jäävuse seadus ning kogu energia hulk, mida on inimkonnal on võimalik kasutada pärineb Päikeses toimuvatest termotuumareaktsioonidest – energia sünd. Energialiikide muundumine ning inimkonna võimalused nende kasutamiseks. Kas on võimalik olukord, kus kogu universum on ühesuguse temperatuuriga – energia surm?

Andres Onemar, Keskkonnaameti peadirektor

Lauri Tammiste, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse liige

Juttu tuleb sellest, mida KIK laiemas plaanis energiavaldkonnas toetab kui ka sellest, mida täna ja tulevikus koostöös koolidega plaanitakse ette võtta. Tutvustatakse konkreetseid rahastusvõimalusi ja koostööprojekte koolidele.