Kristel Vilbaste, keskkonnaajakirjanik, raamatu "Eesti allikad" autor
Eestis on 15 000 allikat, kuid suurem osa neist inimestele teadmata ja tundmata. Ometi saab allikatest parimat joogivett ja ka tervisevett. 2013. aastal andis Varrak Rohelise Eesti sarjas välja raamatu "Eesti allikad", kus räägitakse sajast meie kuulsamast allikast. Ettekandes räägib ja näitab raamatu autor raamatu pilte konverentsi piirkonna allikatest, annab nõu, kuidas lastega allikaid otsida, uurida, korrastada ja pärimust koguda.

Ain Kallis, PhD, klimatoloog, Keskkonnaagentuur, TTÜ Meresüsteemide instituut
Mitmesugustest sademetest Eestis, veega seotud katastroofidest...

Rene Reisner, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist
Ettekandes esitatakse ülevaade Eesti vete seisundist, seisundi hindamise võimalustest ja Eesti vete olukorrast võrreldes teiste Euroopa riikidega. Tuuakse välja peamised koormusallikad, mis vete seisundit halvendavad ja arutatakse võimaluste üle olukorda paremaks muuta.

Silver Sepp, muusik, kelle üks osa loomingust on keskendunud alghelide otsingutele.
Ta leiab helisid ja teeb pille igapäevastest asjadest meie ümber. Kontsert - õpitoas kõlavad naelapillid, vesitrummid, kanalisatsiooni torud jms. Õpitoas mängib ta oma lemmik fantaasiapillidel, keskendudes vee abistavale osale oma muusikas.

Peeter Nõges, PhD, juhtivteadur, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, EMÜ
Järvede mõju kasvuhoonegaaside bilansile ja kliimamuutuse mõjust järvedele. Kliimamuutuse leevendamine või sellega kohanemine, selle mõju järvedele.