Arjen Wals, Sotsiaalõppe ja säästva arengu professor / säästva arengu ja toiduohutuskeskuse Centre for Sustainable Development & Food Security direktor / UNESCO volinik 2012. aastal sai Walsist Cornelli ülikooli keskkonnalabori ajutine õppejõud ja Rootsi Göteborgi ülikooli külalisprofessor. Oma teadustöös keskendub ta õpiprotsessidele, mis aitavad kaasa säästvamale maailmale. Wals omandas doktorikraadi 1991. aastal Fulbrighti stipendiumiga Michigani ülikoolis Ann Arboris. Väitekirjas keskendus ta keskkonnapsühholoogia ja -hariduse kokkupuutekohtadele. Ta on (kaas)autori ja (kaas)toimetajana avaldanud rohkem kui 150 artiklit, peatükki ja raamatut järgmistel teemadel: tegevusuurimus ja ühiskonna probleemide lahendamine; terviklik koolikeskkonnas rakendatav lähenemine säästlikkusele, bioloogilise mitmekesisuse haridus, paljusid sidusrühmi hõlmav sotsiaalne õppimine ning säästev areng kõrghariduses. Ta on Ameerika Ühendriikide haridusuuringute assotsiatsiooni AERA ökoloogia- ja keskkonnahariduse spetsiaalse huvigrupi endine president. Wals on samuti rahvusvahelise keskkonnaorganisatsiooni NGO Caretakers of the Environment International kaasasutaja ning endine president.

 

Gerben de Vries, Keskkonnahariduse koordinaator instituudis Marnix Academie, TTC Utrechtis

Gerben de Vries töötab igal võimalikul viisil teemadega, mis on seotud keskkonnahariduse ja (maailma)kodakondsusega. Ta on ülemaailmse keskkonnaharidust edendava organisatsiooni “Duurzame Pabo” (Jätkusuutlik TCC) liige. Gerben on seotud erinevate keskkonnahariduse projektidega nii põhi- kui kõrghariduses, (mitte)valitsuspõhistes organisatsioonides, poliitilistes parteides ja UNESCOs (hõlmates teadusuuringuid, väljaõppeid, loenguid ja nõustamist). Töötamine rahvusvahelises ja multikultuurses kontekstis hõlmates Amsterdami, Marrakechi, Torontot, Samsuni ja Kobet on andnud talle ülemaailmse töökogemuse. Ta on IVN kuratooriumi liige ja töötab vabatahtlikuna Herman van Veen sihtasutuses. Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana on ta isaks kolmele lapsele ja vanaisaks neljale lapsele ning see muudab kõike…

André de Hamer, André de Hamer, õpetajakoolitajatele, õpetajatele ja üliõpilastele suunatud, hariduses säästvat arengut toetava Hollandi võrkorganisatsiooni Duurzame PABO kaasasutaja ja programmijuht

André peab loenguid geograafiast ja säästva arengu õpetamisest kõrghariduses. Ta on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) säästvat arengut toetava hariduse kompetentside hollandikeelse tõlke kaasautor ja on avaldanud (autori või kaasautorina) rohkem kui kümme artiklit ja raamatut säästvat arengut toetava hariduse, samuti geograafia kohta. Duurzame PABO programmijuhina soovib ta anda panuse haridusse, mis aitaks algkooliõpilastel valmistuda säästvaks tulevikuks. Duurzame PABO tunnuslause on „We teach the Future“ – „Me õpetame tulevikku“.

 

John Fien, Tegevjuht, Queenslandi (B.A., Ph.D.) ja Londoni ülikooli (M.A.) vilistlane

Professor John Fien nimetati 2013. aasta septembris Swinburne’i juhtimisinstituudi (Swinburne Leadership Institute) tegevjuhiks. Varasemates ametites on ta täitnud juhirolli (akadeemilise) prodekaanina, teadusuuringute keskuse direktori ja kooperatiivsete uuringute programmijuhina Griffithi ülikoolis (1996–2004) ning säästva arengu professorina RMITi innovaatilise juhtimise programmis (2005–2013). Hariduselt on ta sotsiaalgeograaf ja pedagoog. See on aidanud kaasa tema teaduskarjäärile, mille keskmes on säästva arengu ideed ja väärtused. Viimase aja teadustöödes on ta keskendunud üldjuhtimisele, tõenditel põhinevale poliitikale ja keeruliste probleemide lahendamiseks suutlikkuse arendamisele.

 

Kaja Peterson, SEI Tallinna säästva arendamise programmijuht, Säästva arengu komisjoni aseesimees

Kaja Peterson on hariduselt bioloog ja keskkonnateadlane. Ta on keskkonnapoliitika, sh keskkonnahariduse poliitika uurija. PhD kraadi teemaks oli keskkonnamõju hindamise tõhusust määravad tegurid. Ta töötab SEI Tallinnas säästva arendamise meetodite programmijuhina. Kaja Peterson on olnud riigikantselei juures tegutseva Säästva arengu komisjoni esimees ja on hetkel selle komisjoni aseesimees. Kaja Petersoni sulest on ilmunud arvukalt keskkonnapoliitika ja keskkonnahariduse korralduse teemalisi publikatsioone. Kaja Peterson on oodatud lektor ülikoolikursustel ja koolitustel.

Rea Raus, Säästva Arengu Hariduskeskuse juhataja, Tallinna Ülikool 

Rea Raus on hariduselt kasvatusteadlane ja pedagoog. Tema doktoritöö uurimisteema keskendub õpetaja identiteedi konstrueerimisele jätkusuutlikkuse kontekstis. Ta töötab Tallinna Ülikoolis ning juhib Säästva Arengu Hariduskeskust, samuti juhib suuremahulist koolitusprojekti, mille käigus koolitatakse Eesti koolimeeskondi ning mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialiste. Ta on kirjutanud mitmeid teadusartikleid ning koostanud säästvat arengut toetava hariduse alaseid materjale ning tegutseb aktiivselt valdkonna koolitajana, õpetajana, õppejõuna ning uurijana. Rea Raus osaleb samuti mitmete kohalike ning rahvusvaheliste võrgustike ja mittetulundusühingute töös, mis tegelevad säästva arengu ning humanistliku majanduse küsimustega.

 

Leon Robinson, õppejõud, Glasgow’ ülikool

Leon on Glasgow’ ülikooli usuteadusliku ja filosoofiahariduse magistriõppe programmijuht, kelle vastutusalasse kuulub keskkooli aineõpetajate koolitamine usuõpetuse ja filosoofia valdkonnas. Ta on õpetanud eri haridusastmetes, alates algkooli kunstitundidest kuni täiskasvanutele mõeldud filosoofia- ja usuõpetuskursusteni. Tema uurimisvaldkondadeks on hindu ikonograafia, muuseumide filosoofia, religioosne kunst ja filosoofia, rahu toetav haridus, säästvat arengut toetav haridus, õuesõpe, kunsti, kujutlusvõimet ja usuõpet toetav haridus, spirituaalne ja kõlbeline haridus, väärtusi toetav haridus, õpetajate koolitamine. Ta on Šoti üleriigilise õppenõukogu ja usulise hariduse erialanõukogu liige, Šoti usuõpetajate liidu ATRES juhatuse liige. Tal on laialdased kogemused praktilise restaureerimise, teatri- ja muude kunstide alal.