Lembit Vali, Eesti Arengufondi energeetika ja rohemajanduse ekspert

Ettekandes leiavad käsitlemist energiakasutus Eestis tarbijagruppide ja majandusharude lõikes, soojus, elekter, kütused, energiaressursid Eestis, taastuvad- ja taastumatud ressursid, importkütused, Energiamajanduse arengukava 2030 ja arengustsenaariumid (tutvustatakse veebilehte www.energiatalgud.ee).

Aiki Jõgeva, Kääpa Kooli õpetaja
Kadri Paulus, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpetaja

Töötoas tutvustatakse energiateemalisi õppematerjale. Nende hulgas on õpetajate koostatud töölehti ja ülesandeid, videosid, veebilehti, üle-Euroopalises Scientix portaalis leiduvat. Kõike seda saab kasutada tundides, projektõppes, teemanädalate raames või uurimistööde ideestikuna. Töötoas osalejad saavad soovi korral ka enda materjale jagada.

Ena Poltimäe, Keskkonnaameti Põlva-Võru-Valga regiooni juhataja 

Erik Puura, PhD, Tartu Ülikooli arendusprorektor

Milleks ja kui palju meist igaüks kulutab energiat? Lihtsad näited: palju on vaja põlevkivi, puitu, voolavat vett, päikest, tuult, et me endist viisi elada saaksime; missuguste loodusseaduste ja põhiteadmiste vastu sageli eksitakse. Kohalikud näited (Lõuna-Eesti: hüdroenergia, Ida-Virumaa; põlevkivi; Tallinn: prügi põletamine). Kas me peame endist viisi elama - missuguse suhtelise mõjuga on võimalikud muudatused (nt säästupirnide kasutamine, kodu ja kooli energiasäästlikkuse tõstmine, õhk- ja maasoojuspumba kasutamine, auto kütusetarve, ühistranspordi kasutamine auto asemel, kodumasinate energiaklass jne).