Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

Ettekandes tuleb juttu Eesti energiamajandust iseloomustavast statistikast. Eesti energiamajandusest Euroopa Liidus, energiamajanduse arengudokumentidest ja õigusaktidest, elektri-, gaasi-, vedelkütuste ja tahkekütuste turgudest.

Taimar Ala, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja

Lauri Tammiste, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse liige

Juttu tuleb sellest, mida KIK laiemas plaanis energiavaldkonnas toetab kui ka sellest, mida täna ja tulevikus koostöös koolidega plaanitakse ette võtta. Tutvustatakse konkreetseid rahastusvõimalusi ja koostööprojekte koolidele.

Erik Puura, PhD, Tartu Ülikooli arendusprorektor

Milleks ja kui palju meist igaüks kulutab energiat? Lihtsad näited: palju on vaja põlevkivi, puitu, voolavat vett, päikest, tuult, et me endist viisi elada saaksime; missuguste loodusseaduste ja põhiteadmiste vastu sageli eksitakse. Kohalikud näited (Lõuna-Eesti: hüdroenergia, Ida-Virumaa; põlevkivi; Tallinn: prügi põletamine). Kas me peame endist viisi elama - missuguse suhtelise mõjuga on võimalikud muudatused (nt säästupirnide kasutamine, kodu ja kooli energiasäästlikkuse tõstmine, õhk- ja maasoojuspumba kasutamine, auto kütusetarve, ühistranspordi kasutamine auto asemel, kodumasinate energiaklass jne).