Kairi Möller, AHHAA Teaduskeskuse õppegiid

Töötoas on vanakooli praktiline töö pandud uude kuude. Uurime üheskoos, mis see energia on, hakkame „võluma" elektrienergiat erinevatest köögi- ja puuviljadest. Uurime, milline tervislik suutäis on kõige efektiivsem algmaterjal elektri saamiseks, lisaks sellele, et need on väga head energia- ja vitamiiniallikad meile endile. Tähelepanuta ei jää ka see, et kuidas sellise „toiduga mängimise" juures säästlikult (toitu mitte raiskavalt) käituda. Lõpetuseks teeme koos valmis ühe väga lihtsa energiatarbija - homopolaarse elektrimootori.

Lembit Vali, Eesti Arengufondi energeetika ja rohemajanduse ekspert

Ettekandes leiavad käsitlemist energiakasutus Eestis tarbijagruppide ja majandusharude lõikes, soojus, elekter, kütused, energiaressursid Eestis, taastuvad- ja taastumatud ressursid, importkütused, Energiamajanduse arengukava 2030 ja arengustsenaariumid.

Georg Aher, MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED juhatuse liige

Räägime ja vaatame kuidas loomad ja taimed oma energiavarudega ümber käivad. Millal on mõistlik kiire ja millal aeglane varude kulutamine. Millised on loomade ja taimede võimalused energia säästmiseks ja kas säästmine on alati mõistlik.

Erik Kosenkranius, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja