Jaanus Uiga, Eesti Arengufondi analüütik

Ettekandes leiavad käsitlemist energiakasutus Eestis tarbijagruppide ja majandusharude lõikes, soojus, elekter, kütused, energiaressursid Eestis, taastuvad- ja taastumatud ressursid, importkütused, Energiamajanduse arengukava 2030 ja arengustsenaariumid (tutvustatakse veebilehte www.energiatalgud.ee).

Valdur Lahtvee, Säästva Eesti Instituudi kliima ja energiaprogrammi juht

Kuulajateni tuuakse parim praktika energiasäästumeetmete rakendamisel kodus, kontoris ja igapäevaliikumisel. Ühtlasi tutvustatakse energiasäästumeetmete vajalikkust ja energiasäästumeetmete kasulikkust ning seostatakse isiku energiasäästu riikliku energiasäästupoliitikaga. Töötoas osalejad saavad kaasa teha praktilisi harjutusi sobilikeimate energiasäästumeetmete valikul ja esitada küsimusi igaühe energiasäästupotentsiaali rakendamise võimaluste kohta. Tutvustatakse ka kättesaadavaid sihtrühmapõhiseid energiasäästu teabeallikaid.

Andres Onemar, Keskkonnaameti peadirektor

Bruno Uustal, Keskkonnainvesteeringute Keskus

Juttu tuleb sellest, mida KIK laiemas plaanis energiavaldkonnas toetab kui ka sellest, mida täna ja tulevikus koostöös koolidega plaanitakse ette võtta. Tutvustatakse konkreetseid rahastusvõimalusi ja koostööprojekte koolidele.