Tagli Pitsi, PhD, Tervise Arengu Instituudi ekspert

Otsime vastuseid küsimustele: Mis on toiduenergia? Kui palju energiat ikkagi annab energiajook? Valgud peaksid andma umbes 15% energiast - kas toidu- või raketiteadus? Ma söön ju nii vähe, miks ma kaalust alla ei võta?

Irje Möldre, Eesti Arengufondi ekspert

Ettekandes leiavad käsitlemist energiakasutus Eestis tarbijagruppide ja majandusharude lõikes, soojus, elekter, kütused, energiaressursid Eestis, taastuvad- ja taastumatud ressursid, importkütused, Energiamajanduse arengukava 2030 ja arengustsenaariumid (tutvustatakse veebilehte www.energiatalgud.ee).

Kaja Lotman, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja

Lauri Tammiste, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse liige

Juttu tuleb sellest, mida KIK laiemas plaanis energiavaldkonnas toetab kui ka sellest, mida täna ja tulevikus koostöös koolidega plaanitakse ette võtta. Tutvustatakse konkreetseid rahastusvõimalusi ja koostööprojekte koolidele.