Kristel Vilbaste, keskkonnaajakirjanik, raamatu "Eesti allikad" autor.
Eestis on 15 000 allikat, kuid suurem osa neist inimestele teadmata ja tundmata. Ometi saab allikatest parimat joogivett ja ka tervisevett. 2013. aastal andis Varrak Rohelise Eesti sarjas välja raamatu "Eesti allikad", kus räägitakse sajast meie kuulsamast allikast.
Ettekandes räägib ja näitab raamatu autor raamatu pilte konverentsi piirkonna allikatest, annab nõu, kuidas lastega allikaid otsida, uurida, korrastada ja pärimust koguda.

Katrin Väljataga, Keskkonnaagentuuri keskkonnaseisundi hindamise analüüsiosakonna juhataja.
Ettekandes esitatakse ülevaade Eesti vete seisundist, seisundi hindamise võimalustest ja
Eesti vete olukorrast võrreldes teiste Euroopa riikidega. Tuuakse välja peamised koormusallikad,
mis vete seisundit halvendavad ja arutatakse võimaluste üle olukorda paremaks muuta.

Meelis Tambets, MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus.
Ettekandes tuleb juttu veekogude kalastikku mõjutavatest teguritest, arutletakse, millega tuleks arvestada, et kalastiku seisundit hoida või parandada.

Mait Sepp, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituudi Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna teadur.
Ettekanne räägib sellest, kuidas Eesti jaoks eluliselt vajalik tööstusharu - põlevkivi kaevandamine, õlitööstus ja elektritootmine on ca 95 aasta jooksul ümber kujundanud Kirde-Eesti veevõrgustiku. Ümberkujundamise ning vee saastamise ajalugu tuuakse peamiselt Purtse jõe näitel.