Irja Truumaa, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist.
Ettekandes esitatakse ülevaade Eesti vete seisundist, seisundi hindamise võimalustest ja Eesti vete olukorrast võrreldes teiste Euroopa riikidega. Tuuakse välja peamised koormusallikad, mis vete seisundit halvendavad ja arutatakse võimaluste üle olukorda paremaks muuta.

Meelis Tambets, MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus.
Ettekandes tuleb juttu veekogude kalastikku mõjutavatest teguritest, arutletakse, millega tuleks arvestada, et kalastiku seisundit hoida või parandada.

Armin Mitt.
Kääriku lähistelt Arula külast pärit Armin on filmimisega tõsisemalt tegelenud 3 aastat.
Praeguseks on tal oma ettevõte, mis pakub foto- ja videoteenuseid. Noormehe sõnul on vesi teda alati enda poole tõmmanud. Juba väikese poisina veetis ta suure osa ajast vee ääres, küll kala püüdes, vette hüpates, kulli mängides, sukeldudes, uisutades... Ka nüüd, aastaid hiljem, kipuvad erinevad veed tihtipeale filmi peale jääma.

Jüri Tenson, spetsialist, Pärnu loodus- ja tehnikamaja; Tiina Mõttus, Skeltmer OÜ.
Arutleme, mis on puhas vesi ja selle kriteeriumid, uurime vett, tutvume vee puhastamise looduslike meetoditega, asjakohase kirjanduse, proovivõtu- ja mõõtevahenditega.