Foorumteatri etenduse raames tuuakse publikuni lugu, mis on seotud publikut puudutava probleemiga. Sellele järgneb interaktiivne dialoog, kus peegeldatakse publiku arvamusi antud probleemist ja võimalikke lahendusi. Publik osaleb loos aktiivse kaasamõtleja- ja tegijana.

www.foorumteater.com

 

Arvo Tuvikene, Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse vanemteadur. Töötoas antakse lühiülevaade kaladest ja nende nõudlustest elukeskkonnale. Tuuakse näiteid ekstreemsetest tingimustest, millega kalad peavad hakkama saama. Põhjalikumalt käsitletakse kalade meeli, eriti haistmist ja kuulmist. Demonstreeritakse, kuidas kalad reageerivad nn „häireainetele". Osalejad kuulavad, milliseid helisid kalad tekitavad, saavad teada, kuidas nad neid tekitavad ja milleks nad neid kasutavad. Akvaariumides on kaasas mõned Eesti huvitavad/haruldased kalad.

 

Birgy Lorenz, Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht. Birgy Lorenz aitab tavaõpetajatel ellu viia unistusi oma õppeaines - on see kunst, muusika, matemaatika, loodusained või keskkonnaõpetus. Töötoas tutvume erinevate veebilehtedega kui ka võimalusega kaasata õppetöösse õpilaste isiklikke vahendeid - fotoaparaate ja nutikaid seadmeid. Viime läbi ka mõned lihtsad harjutused QR koodi kasutamisel kui ka teiste programmidega. Õpetaja XXI. sajandi õppes on innustaja, visionäär, õpilased aga leiavad ise trikid-nipid kuidas asju realiseerida. Töötuba õpetab olema julge ning mõtlema veidi kastist väljas ning kaasama positiivset, mis leidub tehnikas.

 

Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna programmijuht. Milliste seniste ja jätkuvate trendidega tuleb arvestada, et meie areng oleks jätkusuutlik? Asustuse globaalsed trendid: rahvastiku kasv ja linnastumine. Eesti inimasustuse viimase 100 ja 20 aasta muutused. Kui see kõik jätkub, siis mida see kaasa toob? Uued trendid ja nende mõju asustusele. Kas ja mida annab teha, et areng oleks jätkusuutlik?

 

Marko Valker, Silma Õpikoda. Roostike töötoas tutvume meie suurima rohttaime - pilliroo - ning sellega seotud liikidega. Pildiprogramm tutvustab pilliroo aastaringi. Programmis tutvustatakse pilliroo bioloogiat ning sellega seotud erinevaid liike. Tutvume põnevamate roostikes elavate lindudega ning kuulame nende hääli. Töötoa teises osas uurime pilliroo erinevaid osi mikroskoobiga ning vaatame, kes elavad pilliroos olevate pahkade sees. Silma Õpikoda on looduskool, mis asub vaheldusrikka loodusega Silma looduskaitseala südames - madalate merelahtede, roostike ja rannaniitude keskel, seepärast keskendutakse õppetöös peamiselt Läänemere ja selle rannikualade loodusele.