Eestlastest on tekkimas kuvand kõrge keskkonnateadlikkuse, kuid nõrga keskkonnakäitumisega rahvast. Võib-olla me siis tegelikult ikkagi ei tea? Äkki teame, aga ei oska, saa või soovigi tegutseda? Ettekanne avab põgusalt keskkonnateadlikkuse erinevaid võimalikke vorme (statistiline, süsteemiteoreetiline, majanduslik, poliitiline, filosoofiline, füüsiline) ja vastavaid (ning vahel ka teineteist välistavaid) tegutsemisviise ning kuidas neid juurutada.