Õppeprogrammid

Õpilased tutvuvad praktiliste, uurimuslike ja avastuslike meetodite abil vee omaduste ja vee puhastamisega, samuti antud valdkonnaga seotud loodusteaduslike mõistetega.

 

Õppekäigul külastame Kostivere karstiala, Jägala juga ja Linnamäe hüdroelektrijaama. Tutvume piirkonna loodusega, vaatleme karstivorme ja fossiilide välja. Õppekäigu peateema on vesi, selle tähtsus looduses ja inimeste elus.

Õppekäik toimub Pandivere kõrgustikul, külastame Äntu allikajärvi, Metsamõisa karstilehtreid ja –koopaid. Soovi korral külastame Norra allikaid. Räägime, kust tuleb meie joogivesi, selgitame, kuidas toimib veeringe. 

Külastame Kostivere karstiala, Jägala juga ja Linnamäe hüdroelektrijaama, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee tekke, kasutamise ja kvaliteedi  seisukohast.

Programmi esimeses pooles selgitatakse põhjavee käitumist settekivimite suhtes ja karsti teket ning tuuakse näiteid erinevate karstivormide kohta. Räägime põhjavee kaitsest karstialal.

Räätsamatka käigus tutvutakse soo arengujärkudega ning õpitakse tundma rabaelustikku, rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga.

Retke käigus tutvutakse soo erinevate arengujärkudega. Õpitakse tundma Rummu raba ning selle väärtusi. Tutvutakse rabaelustikuga, otsitakse loomade tegevusjälgi looduses.

Tutvume Kostivere karstiala, Jägala joa ja Linnamäe hüdroelektrijaamaga keskendudes vee tähtsusele looduses ja inimeste elus. Tutvutakse piirkonna loodusega.

Õppeprogrammi käigus tutvustame Pandivere kõrgustikku keskendudes selle eripärale puhta vee tekke seisukohast. Tutvume piirkonna looduse ja ajalooga, külastame Äntu allikajärve, Metsamõisa karstilehtreid ja- koopaid, uurime fossiile. Soovi korral külastame Norra allikaid.

Õppeprogrammi käigus tutvutakse Endla looduskaitsealal erinevat tüüpi allikatega, tehakse veetemperatuuri ja sügavuse mõõtmisi ning võrreldakse saadud tulemusi. Läbiv teema on põhjavesi ja looduskaitse tähtsuse selle hoidmisel.