Sündmused

Tartu loodusmaja kutsub õpetajaid, keskkonnahariduse spetsialiste, loodusgiide, retkejuhte, loodusõppeprogrammide juhendajaid ja teisi loodushariduse huvilisi täiendkoolitusele „Sood ja kestliku arengu haridus“ 2.-3.10 Tudu õpperajal ja Sirtsi soos (Lääne-ja Ida-Virumaa piirimail).  

Õppeprogrammid

Programm toimub loodusrajal, kus on taristu (laudtee jm) soo läbimiseks võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud programmid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal või Valgesoo, Meenikunno, Saare järve radadel.

Programm toimub loodusrajal, kus on taristu (laudtee jm) soo läbimiseks võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud programmid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal või Valgesoo, Meenikunno, Saare järve radadel.

Muuseumitunnis tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega. Otsime vastuseid erinevatele küsimustele, näiteks, kas soost võib saada raba, kas laugas ja älves on põhjatud ning kui kiiresti tekib turvas. 

Uurimuslik retk raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks. Õpime tundma raba läbi sisalik Sissi silmade. Programm sisaldab matka Meenikunno maastikukaitseala 2,3 km pikkusel Meenikunno raba matkarajal (laudteel)/Valgesoo looduskaitseala 1,8 km pikusel õpperajal.

Programmi raames tutvutakse raba ehk kõrgsoo arenguga, selle imepärase maastiku osadega, raba taimestikuga ja loomastikuga. Retk viiakse läbi selleks suurepäraselt sobival Selisoo õppe-matkarajal.

Õppematerjalid

Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitleb üheksast õppefilmist koosnevat seeriat „Ah soo!”, mis tutvustab mängulises võtmes soo eri tahke. 

Võluviiskudega soovaim Eesti looduse kõige suuremaks rikkuseks on ürgvanad rabad. Haruldased maastikud, kus ümberringi laiub pehme roheline sammal, kasvavad kidurad ja kõverikud männipuud, kus päikesehelgis virvendavad mustavad veesilmad ning nina kõditab mõrkjas sookailulõhn.

Keskkonnaameti poolt väljatöötatud sooteemalised õppeprogrammid ja töölehed.