Õppeprogrammid

Programmis tutvuvad õpilased raba kui elukeskkonnaga ja õpivad tundma sealseid liike, nende kohastumusi ning omavahelisi seoseid. Programm avardab õpilaste silmaringi, arendab taju ja oskust märgata rabakoosluse eripära.

Uudista ja uuri on mänguline retk looduse märkamiseks, tunnetamiseks ja uurimiseks. Programmi käigus vaadeldakse erinevaid kooslusi ning püütakse välja selgitada vastavale looduskooslusele omaseid iseloomustavaid liike.

Vahva programmi käigus toimub õpetlik matk Kloostrimetsa soo õpperajal, mille käigus saavad lapsed sealse elustikuga tutvust teha ning ammutada teadmisi soost kui kooslusest.

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.

Programmis tutvuvad õpilased raba kui elukeskkonnaga ja õpivad tundma sealseid liike, nende kohastumusi ning omavahelisi seoseid. Programm avardab õpilaste silmaringi, arendab taju ja oskust märgata rabakoosluse eripära.

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.

Programm toimub loodusrajal, kus on taristu (laudtee jm) soo läbimiseks võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud programmid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal või Valgesoo, Meenikunno, Saare järve radadel.

Õppematerjalid

Koolituse „Soomaastikud ja kestliku arengu haridus“ materjalide kogumik, mis keskendub Eesti soomaastike rollile meie looduses, inimtegevuse mõjule, soode taastamise vajalikkusele ja soo uurimisega seotud vahenditele.

Sündmused

Tartu loodusmaja kutsub õpetajaid, keskkonnahariduse spetsialiste, loodusgiide, retkejuhte, loodusõppeprogrammide juhendajaid ja teisi loodushariduse huvilisi täiendkoolitusele „Sood ja kestliku arengu haridus“ 2.-3.10 Tudu õpperajal ja Sirtsi soos (Lääne-ja Ida-Virumaa piirimail).