Õppeprogrammid

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.

Programmis tutvuvad õpilased raba kui elukeskkonnaga ja õpivad tundma sealseid liike, nende kohastumusi ning omavahelisi seoseid. Programm avardab õpilaste silmaringi, arendab taju ja oskust märgata rabakoosluse eripära.

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.

Programm toimub loodusrajal, kus on taristu (laudtee jm) soo läbimiseks võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud programmid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal või Valgesoo, Meenikunno, Saare järve radadel.

Programm toimub loodusrajal, kus on taristu (laudtee jm) soo läbimiseks võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud programmid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal või Valgesoo, Meenikunno, Saare järve radadel.

Muuseumitunnis tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega. Otsime vastuseid erinevatele küsimustele, näiteks, kas soost võib saada raba, kas laugas ja älves on põhjatud ning kui kiiresti tekib turvas. 

Õppematerjalid

Koolituse „Soomaastikud ja kestliku arengu haridus“ materjalide kogumik, mis keskendub Eesti soomaastike rollile meie looduses, inimtegevuse mõjule, soode taastamise vajalikkusele ja soo uurimisega seotud vahenditele.

Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitleb üheksast õppefilmist koosnevat seeriat „Ah soo!”, mis tutvustab mängulises võtmes soo eri tahke. 

Sündmused

Tartu loodusmaja kutsub õpetajaid, keskkonnahariduse spetsialiste, loodusgiide, retkejuhte, loodusõppeprogrammide juhendajaid ja teisi loodushariduse huvilisi täiendkoolitusele „Sood ja kestliku arengu haridus“ 2.-3.10 Tudu õpperajal ja Sirtsi soos (Lääne-ja Ida-Virumaa piirimail).