Õppeprogrammid

Õppekäigul külastame Kostivere karstiala, Jägala juga ja Linnamäe hüdroelektrijaama. Tutvume piirkonna loodusega, vaatleme karstivorme ja fossiilide välja. Õppekäigu peateema on vesi, selle tähtsus looduses ja inimeste elus.

Õppekäik toimub Pandivere kõrgustikul, külastame Äntu allikajärvi, Metsamõisa karstilehtreid ja –koopaid. Soovi korral külastame Norra allikaid. Räägime, kust tuleb meie joogivesi, selgitame, kuidas toimib veeringe. 

Õppeprogrammi käigus tutvustame Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala keskendudes nende olulisusele ning eripärale puhta vee tekke seisukohast.

Programmi eesmärk on tutvustada õpilastele säästliku ja efektiivse põllumajanduse põhimõtteid.

Tutvume Kostivere karstiala, Jägala joa ja Linnamäe hüdroelektrijaamaga keskendudes vee tähtsusele looduses ja inimeste elus. Tutvutakse piirkonna loodusega.

Õppeprogrammi käigus tutvustame Pandivere kõrgustikku keskendudes selle eripärale puhta vee tekke seisukohast. Tutvume piirkonna looduse ja ajalooga, külastame Äntu allikajärve, Metsamõisa karstilehtreid ja- koopaid, uurime fossiile. Soovi korral külastame Norra allikaid.

Õppeprogramm innustab kaasa mõtlema ja katsetades läbi proovima erinevaid looduse seaduspärasid.

Suurvete ajal võib Tallinna lähistel saada vahvaid vee-elamusi. Seepärast kutsume teidki veeteemalisele õppekäigule. Räägime veest, selle omadustest, kasutamisest, eripäradest, vee-elustikust.

Keila juga kuulub Eesti suuremate ja ilusamate jugade hulka ning on imetlemisväärne eriti kevadisel ajal. Uuesti on korda saanud ka uhke lossihoone jõe kõrgel kaldal. Läheme uurime, mis üldse on juga, teeme juttu vee-elanikest ja hüdroenergia kasutamisest. Põnevust annavad juurde rippsillad.

Õppekäigu vältel külastame Jägala juga, kus veemassid suure kohinaga langevad kaheksa meetri kõrguselt paeastangult. Aegade jooksul on vesi kulutanud-kujundanud siin lausa kanjoni. Vee energiat on inimene sajandite jooksul kasutanud, rajades vesiveskeid ning hiljem hüdroelektrijaamu.