Õppematerjalid

Videoklipp, kus nipid ja faktid meie igapäevasest kraaniveest.

Õppematerjal, mida käes hoiad, sobib eelkõige kasutamiseks põhikooli III astme (7.-9. klass) loodusainetes.

Raamat on mõeldud uut riiklikku õppekava toetava materjalina II kooliastme loodusõpetuses. Käsitletud on suurt osa veega seotud teemadest veeolekutest ja omadustest vee reostuse probleemi ning veekaitseni. Teadlikult on kohati erinevaid õppeaineid omavahel lõimitud.

Õppeprogrammid

Palade Loodushariduskeskusel on väga head ja kaasaegsed võimalused töötamisel laboris erinevate katsete tegemisel.  Vesi on elu alus. Vett uurida ja veega katsetada, hüpoteese püstitada ja tulemusi analüüsida on põnev.