Sinine klassiruum Labor

Õppematerjal sobib eelkõige kasutamiseks põhikooli III astme (7.-9. klass) loodusainetes.

„Sinine Klassiruum: Labor“ sisaldab nelja peamist teemat:

  • koduste vahenditega vee puhastamine;
  • vee liikumine ja Pascali seadus;
  • taimekasvatuseksperiment;
  • reovee mõju Läänemerele.

Kõikide teemade puhul on olemas õppetöö planeerimist ja läbiviimist toetav tunnikava õpetajale ning töölehed õpilastele. Tunnikavad on üles ehitatud pööratud klassiruumi põhimõtetele: esmalt tutvu materjalidega, siis sünteesi ja katseta.

Samuti on kõikide teemade puhul õpimotivatsiooni tekitamiseks loodud sotsiaalne stsenaarium – lugu, mis loob praktilise probleemi. Lood on proovitud valida sellised, mis sunniksid õpilasi olema allikakriitilised ja koguma materjali mitte ainult õpikust, vaid ka raamatutest, teadusajakirjadest ning internetist.

Lisainfo:

Kõiki teemasid saab laiendada või muuta suuremateks projektideks (näiteks loovtööks). Mõnel juhul on võimalik kasutada ka ainult väikest osa materjalist (näiteks mõistekaarti või kontrollküsimusi). Õppematerjali lõpus on välja toodud ka hindamislehed, millega õpilased saavad hinnata oma grupitöö tulemusi lähtuvalt 21. sajandi oskustest.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

Tallinna Vesi

Formaat:

Kogumik

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Tallinna Vesi
Sinine-klassiruum_labor.pdf(3.77 MB)

Keskus:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

13.04.2020