Õppeprogrammid

Õppekäigul külastame Kostivere karstiala, Jägala juga ja Linnamäe hüdroelektrijaama. Tutvume piirkonna loodusega, vaatleme karstivorme ja fossiilide välja. Õppekäigu peateema on vesi, selle tähtsus looduses ja inimeste elus.

Õppekäik toimub Pandivere kõrgustikul, külastame Äntu allikajärvi, Metsamõisa karstilehtreid ja –koopaid. Soovi korral külastame Norra allikaid. Räägime, kust tuleb meie joogivesi, selgitame, kuidas toimib veeringe. 

Programmi eesmärk on tutvustada õpilastele säästliku ja efektiivse põllumajanduse põhimõtteid.