Õppeprogrammid

Kahe või kolme praktilise ülesandega töötuba, kus käsitletakse teemasid nagu inimese kuulmine, helilained, heli visualiseerimine ja mürareostus.

Programmi eesmärgiks on välja selgitada,  kuidas metsaelanikud talvel elavad ning vahetu kogemuse kaudu juurutada osalejates keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Läbi märkamise ja tunnetamise tutvutakse talvise loodusega.

Programmi käigus tutvustatakse võtteid metsas eksimise vältimiseks ning mida teha eksimise olukorral.

Programmi käigus õpitakse, mis on meeleelundid ja millist teavet saab nii loom kui inimene loodusest kuulmismeele abil. Kuulatakse mitmesuguseid loodushelisid, matkitakse lindude häälitsusi, õpitakse valmistama looduslikest esemetest heliinstrumente ja tehakse erinevaid rütmiharjutusi.

Helide õpituba on suunatud toetama eelkõige põhikooli 8. klassi füüsika võnkumise ja lainete teema materjali omandamist.

Programm toimub taastuvenergial toimivas talukompleksis. Puhta vee teemapargi, Metsamõisa talu, omab offgrid elektrivõrku. Kogu vajaminev elektrienergia toodetakse kohapeal 99% ulatuses taastuvenergiast: tuulest ja päiksest ning ning talvisel perioodil diiselelektrigeneraatoriga.

Loodusretkel kasutame ümbritseva looduse tundma õppimiseks erinevaid meeli: nägemis-, maitsmis-, haistmis-, kompimis- ja kuulmismeelt kasutades erinevaid vahendeid.

Programm sobib 5-7. aastastest lasteaialastest kuni põhikooli 4. klassi õpilasteni. Retke ligikaudne pikkus on 1 km.

Programmi eesmärk on tutvustada õpilastele säästliku ja efektiivse põllumajanduse põhimõtteid.

Lindude jälgimine on sageli esimene samm loodusega lähemalt sõbraks saamisel.