Linnukeeleõpe
Ökokratt

Linnukeeleõpe

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

32

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark või soovitud kohas.

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Metsapark
Author:
Okokratt
YUNC0046.jpg(152.73 KB)

Metsapark

Pikk kirjeldus:

Tutvustame Eestis pesitsevaid linnuliike ning õpime linde linnulaulu ja väliste tunnuste järgi eristama. Programmi eesmärk on tutvustada Eestis pesitsevaid linnuliike ning õppida linde linnulaulu ja väliste tunnuste järgi eristama. Lasteaia, I, II ja gümnaasiumi kooliaste, võimalus kohaldada gümnaasiumi kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele. Samaaegselt saame vastu võtta kuni 6 gruppi. Aktiivõppe meetodid: linnuhäälitsuste õpe, matkimine, vahendite valmistamaine linnuhäälte matkimiseks. Eesmärk ja seos õppekavaga Vastab koolieelse lasteasutuse ja põhikooli loodusainete õppekava punktidele: I kooliastme Õppesisu punktidele 3, 4,7, 10; II kooliastme Õppesisu punktidele 8, 10, 11,12, 16; III kooliastme Õppesisu punktidele 3, 5, 9.
Maksumus: 150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi

Viimati uuendatud:

04.06.2020