Õppeprogrammid

Õppeprogrammis antakse ülevaade linnulauludest, lindudest ja nende rühmadest. Õpilased õpivad Eesti linde tundma laulu järgi, nad kirjeldavad ja vaatlevad linde, tutvuvad lindude tunnuste, eluviisi ja pesitsemisega ning keskkonnaprobleemidega.

Programmi käigus saavad lapsed tuttavaks Eestimaa tavalisemate linnuliikidega. Lapsed õpivad linde looduses märkama ning mõistavad lindude tähtsust looduses.

Õppeprogrammis osalejad saavad ülevaate lindudest ja nende liigirühmadest, linnuriigi mitmekesisusest, nende tähtsusest looduses, eri liigirühmade kohastumustest ja lindude kaitse vajadusest.

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti loomastikku mitmekesisust ja kaitset.

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti loomastikku mitmekesisust ja kaitset.

Õppeprogrammis antakse ülevaade linnulauludest, lindudest ja nende rühmadest.

Õppeprogrammis antakse ülevaade lindudest ja nende rühmadest.

Õppematerjalid

Erinevad pusled.

Imetajad, kalad, linnud, aasta 2021 tegijad.

Täiendame jooksvalt.

Toredat mängimist!

Linnud ja nende rahvapärased nimed.

Printige välja, mängige ning saage mängu käigus teadmisi, kuidas vanarahvas linde kutsus.

Kellel on kõige rohkem erinevaid nimesid rahvasuus?

Uudised

Eesti Ornitoloogiaühing ja Tartu Kunstimuuseum kutsuvad joonistama 2021. aasta lindu kuldnokka. Sel aastal on joonistustena oodatud postkaardid, millest parimad tööd Eesti Ornitoloogiaühing ka ära trükib. Tööde esitamise tähtaeg on 15.