Õppeprogrammid

Õpitakse tundma eesti kalu ja nende eluviisi. Puhastatakse ja praetakse koos lastega räimi.

Oma- ja võõramaised liigid meie looduses - kes nad on, kuidas neid ära tunda ja millist mõju võõrliigid meie kohalikule elustikule avaldavad?

Oma- ja võõramaised liigid meie looduses - kes nad on, kuidas neid ära tunda ja millist mõju võõrliigid meie kohalikule elustikule avaldavad?

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.

Õppeprogramm tutvustab võõrliikide temaatikat ja teeb selgeks omamaise ja võõrliigi mõiste.

Programm avardab õpilaste silmaringi, arendab taju ja oskust märgata meie looduses võõrliike ning nendega kaasnevaid probleeme.

Õppeprogrammi käigus tuvuvad lapsed Tartu loodusmaja talveaias kasvavate eksootiliste toidutaimede ja loomatoas elavate lemmikloomadega, kelle looduslik kodumaa on mõnes soojema kliimaga piirkonnas.

Programmi käigus tutvuvad lapsed Eesti looduses elavate tavalisemate imetajaliikidega, saades läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste ülevaate nende eluviisist, toitumisharjumustest ja omavahelistest seostest.

Õppeprogrammis antakse põgus ülevaade troopilistest vihmametsadest ja neis elavatest iseloomulikumatest loomadest, nende tunnustest, eluviisidest, ohustatusest ja kaitsest.

Õpilased tutvuvad Eesti närilistega hiirelaadsete näriliste näitel. Tutvuvad liikide välimuse, eluviisiga ning uurivad hiirelaadsete näriliste seost inimtegevusega.

Õpilased tutvuvad Eesti närilistega hiirelaadsete näriliste näitel. Tutvuvad liikide välimuse, eluviisiga ning uurivad hiirelaadsete näriliste seost inimtegevusega.