Õppeprogrammid

Matkame Lahemaa kaunis looduses (Kas Majakivi matkarajal või Purekkari neemel).

Rannakeelega tutvumine toimub meeskonnatööna ja kahe murrakut valdava juhendaja abil.

Saama selgeks ka ühe randlaste mängu.

Arendatakse käsitööoskusi looduslikest materjalidest tarbe- ja ilusesemeid valmistades.