Sündmused

Eesti Ornitoloogiaühing korraldab sel pühapäeval, 26. märtsil linnade linnuvaatluspäeva saamaks teada, millises Eesti linnas leidub tänavu kevadel kõige rohkem linnuliike.

Unesco ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt tutvustab I kooliastmele loodud tegevuspõhiseid tunnikavasid, mille abil nooremate õpilastega käsitleda kliimamuutuste teemat.

Õppeprogrammid

Lühikese matka jooksul (4km) tutvutakse Karula rahvuspargile omaste loodus- ja kultuuriväärtustega.

Retk Roela oosil räägib jääajal toimunud pinnavormide muutumisest, ooside tekkest ja elutegevuse jälgede märkamisest looduses ja meie ümber. Tutvutakse Puusepa järve elustikuga ja erinevate ökosüsteemidega.

Retk Roela oosil räägib jääajal toimunud pinnavormide muutumisest, ooside tekkest ja elutegevuse jälgede märkamisest looduses ja meie ümber.
Tutvutakse Puusepa järve elustikuga ja ökosüsteemidega.

Õppeprogrammi sisuks on elurikkuse väärtuste tundmaõppimine nii looduse kui inimühiskonna vaatest. Rühmatöös koostatakse toiduvõrgustikku ning  korratakse peamised looduslikud protsessid aineringes, taustaks ökoloogiline püramiid.

Uudised

Juba kümnendat hooaega kutsub Eesti Ornitoloogiaühing loodushuvilisi kirja panema oma aias märgatud ja pesitsevaid linde. Suvise aialinnupäeviku pidamine kestab märtsist kuni oktoobri alguseni.

Osalejate seast valitakse välja kaks klassi (ühe 1.-3. ning teise 4.-9. klasside seast), kes viiakse tuleval kevadel koos metsaeksperdiga vanasse metsa õppereisile (kaetud saab nii transpordi, toitlustuse kui ka giidi tasu). 

Õppematerjalid

Käesolev õppematerjal on koostatud eesmärgiga toetada üldhariduskoolide õpetajaid kliima, elurikkuse ja tarbimise teemade käsitlemisel esimeses kooliastmes, rakendades selleks aktiivõppe meetodeid. Materjali saab kohandada ka alushariduses kasutamiseks. 

Vikroriin "Peipsi randade elurikkus" sisaldab Peipsi elurikkuse ja keskkonnaga seotud küsimusi ja lühilugusid.