Õppeprogrammid

Arutleme loomade ja inimeste eluks vajalike tingimuste üle ning tutvume kliimamuutuse olemuse ja põhjustega.

Õppematerjalid

Käesolev õppematerjal on koostatud eesmärgiga toetada üldhariduskoolide õpetajaid kliima, elurikkuse ja tarbimise teemade käsitlemisel esimeses kooliastmes, rakendades selleks aktiivõppe meetodeid. Materjali saab kohandada ka alushariduses kasutamiseks. 

Missioon Terra on interaktiivne, hariduslik meeskonnamäng, mis käsitleb kliimamuutuste, säästliku ressursikasutuse, rahu, konfliktide, rände ja territooriumide hõivamise teemasid. Mäng on eestindatud versioon aastatel 2014-2016 loodud mängust Mission Z: One Last Chance.

Uudised

Kliimamuutus!? On see müüt või tegelikkus? Kas minust ka midagi sõltub? Kuidas see meid mõjutab? Kas võidelda kliimamuutuse vastu või muutustega kohaneda? Mis on kliimaärevus?