Õppeprogrammid

Kolme praktilise ülesandega töötuba, kus käsitletakse roheinseneeria ja taastuvenergia temaatikat nii tuule- kui vee-energia näitel.

Kahe või kolme praktilise ülesandega töötuba, kus käsitletakse teemasid elektrivool ja selle allikad, vooluring, elektrit (mitte)juhtivad materjalid, lüliti roll vooluringis.

Kahe või kolme praktilise ülesandega tempokas ja kaasahaarav töötuba, kus käsitletakse teemasid õhk, õhu koostis ja õhu liikumine, tuul, tuule suund ning taastuvenergia.

Õppeprogramm tutvustab Tartu loodusmaja näitel hoonetes loodusressursside kasutamist ja nende säästmise võimalusi. Programmi kestel saavad õpilased ülevaate ehitusmaterjalidest (päritolu ja kasutus), energia- ja veeressursside kasutamisest ja säästmisest ning jäätmekäitlusest.

Programmi raames tutvustatakse nii Eestis kui Euroopas laiemalt kasutatud traditsioonilist halupuude/savi- (cordwood) ja savi-liiva-põhu (cob) ehitustehnikat.

Praktiline õppeprogramm taastuvenergiatest, magnetist ja magnetnähtustest (seos loodusega).

Õppematerjalid

Lastele energiateemaline õppematerjal, mis tutvustab nii energia teket kui ka alternatiivenergia tootmise võimalusi.

Mida enam kasvab keskkonnateadlikkus, seda targemad ja säästvamad me püüame oma igapäevavalikutes olla. Ent kas kõik meie tegevused on targad ja keskkonnasõbralikud?

Õppevahendi kasutamine võimaldab tutvustada nii Eestis kui Euroopas laiemalt kasutatud traditsioonilist halupuude/savi- (cordwood) ja savi-liiva-põhu (cob) ehitustehnikat. Eesmärgiks on tutvustada ka taastuvaid energiaallikaid.