Õppeprogrammid

Programmi käigus tutvuvad õpilased maavarade, nende omaduste ja kasutamisega igapäevaelus.

Õppeprogramm tutvustab Tartu loodusmaja näitel hoonetes loodusressursside kasutamist ja nende säästmise võimalusi. Programmi kestel saavad õpilased ülevaate ehitusmaterjalidest (päritolu ja kasutus), energia- ja veeressursside kasutamisest ja säästmisest ning jäätmekäitlusest.

Programmi raames tutvustatakse õpilastele taastuvate energiaallikate olemust ning viiakse läbi praktilised tööd tuule-, päikese- ja hüdroenergia kasutamise kohta.

Õppematerjalid

Õpilased koostavad üksteisele energeetikateemalisi viktoriiniküsimusi. Lisaks kannavad Eesti kaardile tänased (põlevkivi)elektrijaamad ja tulevased (~10 aasta pärast). Elektriteemalise filmi täiendamine ja energiaallikad.