Õppeprogrammid

Programmi käigus saadakse teada, kuidas kivimid tekivad, millest nad koosnevad ja miks murenevad, millised Eestis leiduvatest settekivimitest on maavarad ja millised probleemid kaasnevad nende kaevandamisega.

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate maavarade, kivimite ja kivististega.

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate kivimite ja kivististega

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest

Õppeprogramm annab ülevaate kaevurite erinevatest töökeskkondadest.

Programmi käigus uuritakse: milline on karjääri

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest ja tö

Õppeprogramm annab põhjaliku ülevaate põlevkivi kaevandamisest

Programmi eesmärk on inimtegevuse, looduse ja pärandkultuuri konfliktide ja harmoonia eksponeerimine.

Rummu raba retke käigus tutvutakse soo arengujärkudega ning õpitakse tundma rabaelustikku, rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga. Vaadeldakse raba kindla liigi seisukohast ning retke lõpus arutletakse liigi elutingimuste üle.