Õppematerjalid

Käesolev õppematerjal on koostatud eesmärgiga toetada üldhariduskoolide õpetajaid kliima, elurikkuse ja tarbimise teemade käsitlemisel esimeses kooliastmes, rakendades selleks aktiivõppe meetodeid. Materjali saab kohandada ka alushariduses kasutamiseks. 

Missioon Terra on interaktiivne, hariduslik meeskonnamäng, mis käsitleb kliimamuutuste, säästliku ressursikasutuse, rahu, konfliktide, rände ja territooriumide hõivamise teemasid. Mäng on eestindatud versioon aastatel 2014-2016 loodud mängust Mission Z: One Last Chance.

Uudised

Tänavuse UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti veebiviktoriini tulemused on selgunud. Kokku nuputas novembris ja detsembris toimunud viktoriinil jällegi rekordilised 3020 üksikosalejat ja 861 võistkonda 8 Läänemere-äärsest riigist.

Jaanuaris sai alguse pooleaastane veebikursus, mis pakub põhjaliku kursusena üldhariduskoolide õpetajatele teadmisi, kuidas lõimida oma õppetöösse loodus- ja keskkonnavaatlusi ning panustada saadud tulemustega Eesti teadusesse ja elurikkuse kaardistamisse.

Tartu loodusmaja kutsub õpetajaid osalema 2023. aasta kevadel harrastusteaduse kursusel. 

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt töötas eelneva aasta jooksul välja kõigi õppeastmete loodusainete õpetajatele mõeldud õppe- ja abimaterjalid, mis aitavad õpetajatel oma õpilastega kooliümbruses, kohalikus looduses või õppesõitudel harrastusteaduslikke vaatlusi läbi viia.

Sündmused

Unesco ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt tutvustab I kooliastmele loodud tegevuspõhiseid tunnikavasid, mille abil nooremate õpilastega käsitleda kliimamuutuste teemat.