Uudised

Rohelise kooli programm kutsub kõiki Eesti lasteaedu, huvikoole ja üldhariduskoole liituma oma roheliselt mõtleva ja tegutseva võrgustikuga! Ole sa õpilane, lapsevanem, õpetaja või haridusasutuse töötaja - aita algatada positiivseid muutusi ka enda kooli või lasteaias.

Tartu loodusmaja otsib keskkonnateadlikku ja visiooniga juhti programmile “Roheline kool” (Eco-Schools Global), kes täiendaks meie meeskonda oma energia ja teadmistega.

Unesco ühendkoolide võrgustikul on ilmavalgust näinud järjekordne põhjalik kokkuvõte meie võrgustiku tegevusest Eestis!

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustik kutsub haridusasutusi (lasteaiad, koolid, gümnaasiumid, kutsekoolid) võrgustikuga ühinema. Võrgustiku tegevused toetavad koole avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivate ning ühiskondlikult aktiivsete noorte kasvatamisel.

Eestis tegutsev Rohelise kooli programm koondab nüüd enda sündmused, tegevused ja kampaaniad ka ühte uudiskirja, mida on kõigil huvilistel võimalik enda meiliaadressile tellida.

Kolmandat korda toimuvas keskkonnahariduse suveakadeemias 13.–14. augustil Taevaskoja puhkekeskuses on fookuses võrgustiku arendamine: kuidas luua ja hoida head organisatsioonikultuuri ning kaasata liikmeid.

Õppematerjalid

Kogumik tutvustab Unesco ühendkoolide võrgustiku tegevust ja eesmärke Eestis, tuues näiteks viimase kahe õppeaasta keskkonna- ja maailmahariduslikud tegevused koolidele.

Sündmused

Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium kutsuvad
õpetajaid, loodus- ja keskkonnahariduskeskuste spetsialiste, loodusretkede juhendajaid ja kõiki teisi huvilisi
osalema keskkonnahariduse virtuaalkonverentsil „Hoia, mida armastad!“ kolmapäeval

Kolmandat korda toimuvas keskkonnahariduse suveakadeemias 13.–14. augustil Taevaskoja puhkekeskuses on fookuses võrgustiku arendamine: kuidas luua ja hoida head organisatsioonikultuuri ning kaasata liikmeid.