Õppeprogrammid

Programmis tutvuvad õpilased raba kui elukeskkonnaga ja õpivad tundma sealseid liike, nende kohastumusi ning omavahelisi seoseid. Programm avardab õpilaste silmaringi, arendab taju ja oskust märgata rabakoosluse eripära.

Õppeprogrammi käigus tutvutakse Võrtsjärvega ja Eesti mageveekaladega ning õpitakse erinevaid kalaliike üksteisest väliste tunnuste põhjal eristama. Õpitakse kalade ehitust ja kohastumusi eluks vees.

Õppeprogrammi käigus tutvutakse Eesti mageveekaladega ning õpitakse erinevaid kalaliike üksteisest väliste tunnuste põhjal eristama. Õpitakse kalade ehitust ja kohastumusi eluks vees.

Mihkli talumuuseumi hoonetes, õuel ja talupojapargis õpitakse tundma Eestis enimlevinud puid, nende töötlemis- ja kasutusviise minevikus, tänapäeval ja ka tulevikus. Vaatleme nii erinevate puude välistunnuseid kui ka vanasid taluhooneid ning nendes leiduvaid puitesemeid.