Õppeprogrammid

Õpilased püüavad tiigist erinevat elustikku, mille põhjal hinnatakse tiigi kui elukeskkonna seisundit.

Õppeprogramm koosneb kahest osast -  õppekäik tiigi äärde ja töö klassiruumis. Kogunetakse Pernova Loodusmaja hoovialal ja selgitatakse  veeohutust  veeloomade püüdmisel ja taimede kogumisel. Õpilased jagatakse gruppidesse ja  antakse kätte püügivahendid.

Programm „Elu tiigis“ keskendub looduse vahetule kogemisele ja praktilisele tegevusele.

Tutvume praktiliselt tiigi elustikuga, taimede ja loomadega. Arutelu kas ja miks on vaja pisikesi ja vahest isegi mitte nii meeldiva või kummalise välimusega olendeid, erinevate organismide roll looduses.