Õppematerjalid

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (The Baltic Sea Project) tiigi- ja järvevaatluste programmi juhendmaterjal ja vaatluslehed.

Õppeprogrammid

Õpilased jagatakse 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab täitmiseks töölehe. Pargis otsitakse töölehtedel olevatele küsimustele vastuseid. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat.

Avastusretk veeloomade ja taimede tundma õppimiseks:

Õpilased püüavad tiigist erinevat elustikku, mille põhjal hinnatakse tiigi kui elukeskkonna seisundit.

Õppeprogramm koosneb kahest osast -  õppekäik tiigi äärde ja töö klassiruumis. Kogunetakse Pernova Loodusmaja hoovialal ja selgitatakse  veeohutust  veeloomade püüdmisel ja taimede kogumisel. Õpilased jagatakse gruppidesse ja  antakse kätte püügivahendid.

Õppeprogramm toimub Suuremõisa pargis. Programmi käigus uuritakse vanade, mõisaaegsete tiikide veeelustikku, taimestikku tiigi kaldal ja Suuremõisa pargi taimesikku. Tegevused seotakse mõisa ajaloo ja tänapäevaga.