tiigivaatlus
Tartu loodusmaja

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (The Baltic Sea Project) tiigi- ja järvevaatluste programmi juhendmaterjal ja vaatluslehed.

Sissejuhatus harrastusteadusesse, tiigi- ja järvevaatluse programmi ülesehitus ja vaatluste korraldus, vaatluste sisu, vajalikud eeltööd enne vaatluse tegemist, andmete sisestamine, rakendused ja õpiäpid. Tiigi- ja järvevaatluse ülesanded, tööjuhised, vahendid ja abimaterjalid koos soovitustega eri vanuseastmetele.

Lisaks vaatluslehed kõigile kooliastmetele.

Väljaandja: Tartu loodusmaja, 2022

Koostajad: Pille-Riin Pärnsalu, Annelie Ehlvest

Lisainfo:

Läänemere Projekti harrastusteaduste programmide lisainfo: https://bsp.tartuloodusmaja.ee/kodanikuteaduse-programmid/

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Läänemere Projekt

Formaat:

Juhend

Seotud failid:

Autor:
Tartu loodusmaja
BSP_jarvevaatlused_juhendmaterjal.pdf(4.47 MB)
Autor:
Tartu loodusmaja
BSP_jarvevaatlused_vaatluslehed.pdf(1.27 MB)

Viimati uuendatud:

13.01.2023