Tiik
Pernova Hariduskeskus

Tiigielustiku uurimine - loodusvaatlus, veeloomade püük, välisehituse ja eluviisi uurimine, liikide määramine.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

I kooliaste saab kogemuse veepüügi tehnikast; uurib ja selgitab püütud veeloomade välisehitust ja eluviisi määraja abil; tunneb mõningaid tiigis elavaid loomi.
II kooliaste tunneb veepüügi tehnikaid; teab ja kirjeldab peamisi tiigis elavaid loomarühmi; kasutab iseseisvalt määrajat püügisaagi määramiseks ja kirjeldamiseks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga: I kooliaste - Loodusõpetus – organismid ja elupaigad, loodusvaatlus, veeloomade püük tiigi ääres, liikide määramine, loomade välisehituse ja  eluviisi uurimine. II kooliaste - Loodusõpetus – vesi kui elukeskkond ja uurimusobjekt, veeloomade püüdmine tiigi ääres, väljapüügi määramine. Eesti keel.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine lihtsamate uurimisvahenditega; vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine.

Vahendid: kahv, luup ja määrajad.

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja ja Mai kooli tiigi ääres

Läbiviimise asukoht:

58.375882724511, 24.529724121094

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik 

  1. Sissejuhatus: selgitatakse töövõtted ja ohutust veekogu ääres. Õpilaste jaotamine gruppidesse ja vahendite väljajagamine.
  2. Teema arendus: välipüük tiigi ääres (Mai kooli tiik) - veeloomade püüdmine ja nende ohutu transport klassiruumi määramiseks. Väljapüügi määramine klassiruumis koos abivahenditega.
  3. Kokkuvõte: iga õppegrupi poolt ühe püütud veelooma tutvustamine klassikaaslastele.

Viimati uuendatud:

21.08.2020