Pernova Hariduskeskus
Pernova Loodusmaja

Pernova Loodusmaja unikaalse arhitektuuriga külastuskeskus jutustab lugusid kodukoha ja laiema maailma looduse elurikkusest.

Looduse tundmine võimaldab inimesel sügavamalt mõista  ümbritseva keskkonna mitmetahulist toimimist, ning milline osa on meil selle igipõlise elurikkuse kestmajäämises.

Ajastul, kui elu koondub aina rohkem linnadesse, peame  oluliseks läbi näituste, teemasündmuste, huviringide ja koolidele pakutavate praktiliste  õppeprogrammide luua ja säilitada sidet loodusega, teadvustada keskkonna teemalisi muutumisi.

Soovime olla  teejuhid tänastele ja tulevastele noortele, ning peame oluliseks suunata märkama loodust ja selle vastu huvi tundma. Tänases muutuvas ajas pakub loodus- ja keskkonnavaldkond üha uusi teadmisi. 

Väärtustame koosveedetud aega, mis on oluline perele ja igale põlvkonnale. Ühistel ringkäikudel  majas jagub uudistamist igas eas loodusesõbrale. Koosveedetud aeg ja uued teadmised loovad olulisi väärtusi.

Ootame teid   loodusrännakule läbi loodumaja kolme korruse ja osa saama Pernova külastuskeskuse näitustest, perehommikutest ja  erisündmusdest! Meie erilise atmosfääriga majas on võimalus lisaks läbi viia inspireerivaid seminare, meeskonnaüritusi, ning tähistada meeldejäävaid  pidulike sündmusi!

Pernova Loodusmajaga tutvu siin .                                                                                 

Oleme teie jaoks avatud:

E-R kell 10.00 - 19.00 

L     kell 10.00 - 16.00

Anton Hansen Tammsaare puiestee 57
Pärnumaa 80016

443 5875 / 5345 5319

58.3831203, 24.5151879

Lasteaia lastele suunatud tegevused:

 • Õppekava toetavad programmid (praktilised-, õuesõpe- ja eriprogrammid).
 • Teemakastide laenutamine õppe rikastamiseks lasteaedades: „Lõbusad lülijalgsed“, „Meie ilm“, „Kalad ja veekogud“.

Üldhariduskoolide õpilastele suunatud tegevused:

 • Hariduslikud- ja praktilised õpperogrammid.
 • Audiovisuaalsed- ja praktilised õpperogrammid (keemia, bioloogia/anatoomia, geograafia, astronoomia/füüsika).
 • Õpperogrammipäev, mis hõlmb endas erinevate õpperogrammide lõimingut:  keemia, bioloogia/ geograafia, füüsika/ astronoomia.
 • Hariduskeskus on varustatud kaasaegsete ja innovaatiliste õppe- ja uurimisvahenditega, erinevad kogud (kivimid, putukad, munad jm)  õpptöö ja programmide läbiviimiseks.

Palume õppeprogrammide broneerimisel arvestada, et astronoomia õppeprogramme saame pakkuda reedeti. Keemia õppeprogramme saame pakkuda esmaspäeviti ja reedeti ning geograafia STEAM õppeprogramme saame läbi viia 2020/21 õppeaastal neljapäeviti.

Õppeprogrammide toimumise kellaajad on järgmised:

 • 08.30- 10.00
 • 11.00- 12.30
 • 13.30-15.00

Külastajale:

 • Talveaed- kolme erineva kliimavöötmega, sisaldades üle 200 taime, audiogiid ja töölehed.
 • Filmi- ja helide koobas.
 • Väljapanekud Pärnumaa loodusest  - püsi- ja ajutised näitused.
 • Eesti metsloomade topiste kollektsioon, audiogiid ja töölehed.
 • Planetaarium/kerakino (Fulldome projection System) on täiskuppelekraaniga kinosaal kus on: 360° ulatusega ekraan, 4-K laserprojektsioonisüsteem Digistar, 5.1 helisüsteem, LED valgustus, 35 pehmet tugitooli. Pernova Planetaariumit vaata siin .
 • Kokkuleppel giidiga ringkäik loodusmajas, väljasõit loodusesse või jalutuskäik Pärnu linnas.
 • Programmid planetaariumis ja vaatlusõhtud tähetornis.
 • Õpitoad gruppidele.
 • Piknik või tseremoonia õuealal.
 • Eriüritused - seminarid, koolitused, sünnipäevad, pulmad jne.

 

 

 

Õpperogrammide  õpetajd:

 • Mari Sisask - õppeprogrammi õpetaja. Haridus - Loodusteaduste MSc (Eesti Maaülikool), spetsialiseerumine  - keskkonnakaitse. Pedagoogika õpe (Tartu Ülikool). Kogemus - Pernova Hariduskeskuses alates 2016. aastast; giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse ürituste  koostamine ja läbiviimine. Projektitöö.
 • Kadri Kilusk - õppeprogrammi õpetaja. Haridus - Bioloogia ja geograafia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine - taime ökoloogia. Õpetaja kutseõpe (bioloogia õpetaja). Kogemus: Pernova Hariduskeskuses alates 2012. aastast giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused. Õpilastööde juhendamine  ja olümpiaadide süvaõppe ning bioloogia kursuste läbiviimine.
 • Karin Klaus - õppeprogrammi õpetaja ja huviringi õpetaja. Haridus - Bioloogia ja geograafia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine - mikrobioloogia. Pedagoogika õpe (Tartu Ülikool). Kogemus – Pernova Hariduskeskuses alates 2018. aastast giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.
 • Evelin Nigula - õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja, keelekümblus õpetaja, riskis laste ja noorte huvihariduse õpetaja. Haridus - Aianduse BSc (Eesti Maaülikool) Tehnika õpetaja täiendõpe (Tallinna Tehnika Ülikool) spetsialiseerumine - STEM valdkonna õppeainete õpetamine. spetsialiseerumine- aiasaaduste tootmine ja turundamine. LAK-õpe. Kogemus - Pernova Hariduskeskuse alates 2015. aastast, giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused. 
 • Ly Suursild - õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja. Haridus -  Keemia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine - keskkonnakeemia. Õpetaja kutseõpe (Tallinna Ülikool, keemiaõpetaja).  Kogemus - Pernova Hariduskeskuses alates 2014. aastast. Õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused. Õpilastööde juhendamine, õpilaste süvendatud loodusteaduste huvi arendamine ja  olümpiaadide süvaõppe, keemiaõpetaja Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis alates 2016.aastast, koolitusprojektide koostamine, juhtimine.
 • Aila Ader - õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja. Haridus - Bioloogia ja geograafia MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine - füüsiline geograafia. Õpetaja kutseõpe (geograafia õpetaja). Kogemus - Pernova Hariduskeskuse alates 2019. aastast. Õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.
 • Aarne Paul - õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja. Haridus - Füüsika MSc (Tartu Ülikool) spetsialiseerumine – astrofüüsika. Kogemus - Pernova Hariduskeskuse alates 2014. aastast. Õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Astronoomia süvaõppe kursuste läbiviimine, õpilastööde juhendamine.
 • Taivi Künnap - õppeprogrammi õpetaja, huviringi õpetaja, keelekümblus õpetaja, riskis laste ja noorte huvihariduse õpetaja. Algklasside õpetaja (Tartu Pedagoogiline Kool) spetsialiseerumine - vanem pioneerijuht. Tehnikaõpetaja täiendõpe (Tallina Tehnikaülikool) spetsialiseerumine - STEM valdkonna õppeainete õpetamine. LAK- õpe, keelekümbluse õpetaja õpe. Kogemus - Pernova Hariduskeskuse alates 2014. aastast, giiditöö ja õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritused.
 • Astrid Viik - õppealajuhataja, riskis laste ja noorte huvihariduse õpetaja. Sotsiaalteaduste MA (Tallinna Ülikool), Pedagoogika õpe (Tartu Ülikool). Õppimist toetav õppeprotsess ja hindamine (Tartu Ülikool). Haridusasutusete  juhtimine (Tartu Ülikool).  Kogemus - Pernova Hariduskeskuse alates 2012. aastast, õppeprogrammide süsteemi loomine, programmide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse koolitused ja üritused. Õppekavade koostamine, keskkonnahariduslike projektide koostamine, juhtimine.
 • Henriete Toomlaid - Lõpetanud Pernova Hariduskeskuse astronoomia, keemia ja bioloogia süvaõppe õppekavad, täies mahus. Pärnu Koidula gümnaasiumi abiturient. Astronoomia õppeprogrammide koostamine ja läbiviimine. Loodus-ja keskkonnahariduse üritustel läbi viinud töötubasid.  Kogemus- 2018. aasta rahvusvaheliselt loodusteaduste olümpiaadilt (IJSO) Botswanas pronksmedal. 2020. aastal läbinud rahvusvahelise astronoomia- ja astrofüüsika töötoa (IWAA) Tšehhis, Prahas. 2020. aastal rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi (IBO) Eesti koondise kandidaat. 2019. aastal Ungaris ja 2020. aastal esindas Eestit rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil (IOAA).  2020. aasta rahvusvaheliselt astronoomia- ja astrofüüsika olümpiaadilt (IOAA) hõbemedal.