Uudised

Rahvusvaheline kalade joonistamisvõistlus Fish Art Contest korraldatakse traditsiooniliselt enne maikuus tähistatavat kalade rändepäeva. Sellega soovitakse tähelepanu juhtida kalaliikidele ja nende elupaikadele, eriti just siirdekalade rändel esinevatele väljakutsetele.  

Õppematerjalid

Erinevad pusled.

Imetajad, kalad, linnud, aasta 2021 tegijad.

Täiendame jooksvalt.

Toredat mängimist!

Leidke tähesupist nimekirjas olev mereelustik.

Lisatud on ka pildid, et saaksite otsitavaid objekte lähemalt uurida.

Head isu!

Õppeprogrammid

Õpitakse tundma eesti kalu ja nende eluviisi. Puhastatakse ja praetakse koos lastega räimi.

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased kalade ehituse ja tunnustega.

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased kalade ehituse ja tunnustega.

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased kalade ehituse ja tunnustega. Õpilased õpivad tundma Eesti kalade mitmekesisust, nende eluviisi ja elupaiku, toitumist ja paljunemist ning seoseid keskkonna ja inimesega.

Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased Läänemere elustiku ja seostega läbi hülge silmade.

Õpilased tutvuvad lühidalt evolutsiooni protsessidega Maa ajaloos eri loomarühmade näitel loodusmuuseumi ekspositsioonis.

Programm algab tutvumisringiga (ca 15 minutit), kus lisaks omavahel tuttavaks saamisele selgitatakse osalejatele programmi käiku ning räägitakse ohutusreeglitest.