Õppeprogrammid

Selgroogsete programm annab lasteaialastele võimaluse tutvuda kõige tuntuma osaga loomade elurikkusest. Laps õpib imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade maailmas orienteeruma läbi tunnetuslikkust ja loovust arendavate mängude.

Veebiprogrammis „Sipelgas, lõvi, rästik või vihmauss – kas selgroogne või selgrootu?“  tutvustatakse selgroogsete ja selgrootute mitmekesisust, nende rühmi ja huvitavaid liike. Uuritakse loomade erinevusi välimuses, ehituses, eluviisis ja ko

Programm tutvustab kaasahaaravalt Eesti lindude mitmekesisust ja nende kohastumusi. Õppeklassis harjutavad lapsed tahvelarvutitega abil erinevate liikide määramist. Selle esimeses osas õpivad lapsed erinevaid liike nutimääraja abil ära tundma.

Sageli arvatakse, et linnud on rumalad loomad, kelle aju on väike ning käitumine põhineb ainult instinktidel. Kahjuks toetab ka meie kõne- ja kirjakeel seda arvamust.

Programmi käigus räägime putukatest, nende osast looduses ning inimeste elus.  Püüame liblikavõrguga putukaid, määrame püütud liike ja arutleme nende rolli üle looduses.

Erinevate selgroogsete rühmade peamised tunnused, nende tähtsus looduses, arutelu ja praktikum.

Erinevate selgrootute rühmade peamised tunnused, nende tähtsus looduses - arutelu ja praktikum.

Õppetöös kasutatakse  Pernova Hariduskeksuse erinevaid selgrootute näidised (käsnad, okasnahksed, ainuõõssed, ussid, limused, lülijalgsed). Praktikum viiakse läbi 4-liikmelistes gruppides.

Tutvumine Pernova Loodusmaja erinevate elusorganismide kogude ja kollektsioonidega: metsloomad - Eesti metsloomade topised Loodusmajas; linnud - Eesti lindude topised, kalad - Loodusmaja akvaariumid; taimed - Loodusmaja