Selgroogsete õppeprogramm lasteaialastele

Selgroogsete programm annab lasteaialastele võimaluse tutvuda kõige tuntuma osaga loomade elurikkusest. Laps õpib imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade maailmas orienteeruma läbi tunnetuslikkust ja loovust arendavate mängude. Anatoomiliste õppevahenditega, topistega ja elusa loomaga interakteerumine aitab lapsel õptitu siduda vahetute emotsionaalsete kogemustega.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
mänguoskused
sotsiaalsed oskused
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Laps suhtub teise eluvormi hoolivalt;
Laps oskab näha endas ja teises eluvormis sarnaseid püüdlusi ja jooni, suureneb empaatia teistsuguse elu suhtes;
Lapsel vähenevad eelarvamused ja hirmud madude vastu;
Laps teeb vahet selgroogsel ja selgrootul loomal ning oskab nimetada selgroogseid loomarühmasid;
Laps mõistab, et looma välimusel on seos tema eluviisidega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Mina ja keskkond - Looduskeskkond, elukeskkond. Laps suunatakse ümbritsevat maailma märkama ja uurima. Kunst - laps kasutab kujutlusvõimet ning visandab tekkinud mõtted paberile. Keel ja kõne - suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning ta saab ka ise kõnelda, tegutsedes koos täiskasvanuga.

Meetodid:

Erinevad selgroogsete loomade kehaosad (karvad, suled, sarved, munad, luud jne), looma skelett, paber ja pliiats, imetaja topis, elus kuningpüüton (kasvatatud lemmikloomana)

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Hind 80€, kui tellida samal päeval vähemalt kaks programmi.

Läbiviimise koht:

Tallinn, Harjumaa (külastame ise lasteaeda)

Maakond:

Harjumaa jätk

Keskus:

Otsekontakt:

loodusluup@gmail.com
+372 5665 9402

Programmi läbiviija:

Leif-August Kirs ja Joosep Sarapuu

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus: Arutame, mis on luud, milleks neid on vaja. Mõtleme, millistel loomadel on need olemas, millistel aga puuduvad (5 min)
Teema arendus: Mõtleme, millied loomad on imetajad, linnud, kalad, kahepaiksed ja roomajad erinevused. Toome näiteid erinevate rühmade esindajate kohta ning räägime neile omastest tunnustest. Õpime, milliste tunnuste abil neid saab eristada. (10 min)

Praktiline osa: Mängime mängu, kus lapsed saavad ilma vaatamata kompida erinevaid äsja arutluse all olnud loomadele kuuluvaid objekte (karvad, sarved, suled, luud, hambad jne). Kompides valib iga laps enda soovi järgi ühe objekti ning proovib mõista, mis see olla võiks ja kus see loomal võiks paikneda. Seejärel kõik koos erinevaid objekte vaadates proovime leida neile õiged nimed ja omanikud. Valime välja kaks objekti ja lapsed proovivad joonistada selle looma, kellele ta arvab vastava objekti kuuluvat. Uurime joonistusi ja jagame kommentaare. Seejärel tutvustame lastele topise ja eluse mao näol, millised need loomad tegelikult välja näevad. Räägime neist loomadest ning soovijad saavad madu katsuda. Võrdleme päris loomi laste joonistatud piltidega ja mõtleme, kuidas neil fantaseerimine läks. (35 min)

Kokkuvõte: Kordame üle, millistest loomarühmadest me programmis õppisime ning mida keegi neist uut teada sai. Soovijad saavad veel maoga lähemalt tutvust teha. (10 min)

Viimati uuendatud:

27.10.2022