Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Palade Loodushariduskeskus, Suuremõisa park

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Palade Loodushariduskeskus

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

sinitihane
Author:
tarvovalker
sinitihane.jpg(1.01 MB)

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammis, „Tiigid vanas mõisapargis“, saab valida mitme erineva ja huvitava tegevuse vahel või siduda need kokku üheks tervikuks. Õppida saab: Tiigielustikku, (vetikad, soontaimed, selgrootud loomad, selgroogsed loomad). Tiigid on allikatoitelised ja kunagi kasvatati seal ka kalu. Tööks vajaliku vahendid (kahvad, sõelad alused, vannid, töölehed, määrajad jm vahenid), tagab looduskeskus Taimestikku vanas mõisapargis. Pargis kasvab üle 50 puu- ja põõsaliigi. Suured kodumaised puud kasvavad lossi läheduses. Jõeäärses parkmetsas kasvab kümneid võõrpuuliike. Nendest haruldasemad on sitka kuused, valge- ja palsami nulg, valge mänd, põhjatamm. Loodusõpe Suuremõisa pargi õpperajal. Õpperaja pikkus on väikesel ringil 2 ja suuremal ringil 4 km. Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Aktiivõppe käigus on lastel võimalik ise uurida, määrata, otsida, teha järeldusi ja analüüsida. Seos erinevate teemadega õppekavas: pärandkultuur, pärandmaastikud, selgrootud loomad, tiigielustik, selgroogsed loomad, soontaimed, vetikad, ökosüsteem, eutrofeerumine, võõrliigid.
Maksumus: 40.00 €, lisandub transpordikulu

Viimati uuendatud:

20.03.2020