Õppeprogrammid

Eestis kaevandatavate ja mittekaevandatavate maavarade määramine, kasutusvõimaluste ja vajaduste uurimine, kaevandatavate maavaradega seotud probleemid ja neile võimalike alternatiivide leidmine.

Soovituslik 10.-11. kl

Haridusprogrammis „Kliimamuutused” uuritakse, miks Maa keskmine temperatuur tõuseb ja kuidas see elu Maal mõjutab. Kliimamuutuste kui mitmetahulise temaatika käsitlemisel vahelduvad arutelud katsetega. Programm sobib põhikooli II ja III astme õpilastele ning kestab 45 minutit. 

Õpperännak mere ääres annab ülevaate erinevatest rannatüüpidest, merega seotud taimedest, loomadest, lindudest ja kaladest. Saame ülevaate Lahemaa lahtedest, poolsaartest ja saartest. Suureneb laste teadlikkus Läänemere keskkonnaprobleemidest.