Õppeprogrammid

Programm toimub Viru rabas, kus lapsed tutvuvad raba kujunemise, elustiku, rahvapärimuse ja turba tootmisest tulevate ohtudega keskkonnale. Tegemist on võistkondliku maastikumänguga, kus õpilased otsivad iseseisvalt küsimustele vastuseid ja täidavad töölehti.

Õppeprogramm innustab kaasa mõtlema ja katsetades läbi proovima erinevaid looduse seaduspärasid.

Õppeprogramm tutvustab erinevaid Eesti maapõue kivimeid ja nende kaevandamisega seotud probleeme ning mittekaevandavate maavarade potentsiaale tulevikus.

Lähemalt vaadeldakse Eestis kaevandatavate ja mittekaevandatavate maavarade:

Haridusprogrammis „Kliimamuutused” uuritakse, miks Maa keskmine temperatuur tõuseb ja kuidas see elu Maal mõjutab. Kliimamuutuste kui mitmetahulise temaatika käsitlemisel vahelduvad arutelud katsetega. Programm sobib põhikooli II ja III astme õpilastele ning kestab 45 minutit. 

Õpperännak mere ääres annab ülevaate erinevatest rannatüüpidest, merega seotud taimedest, loomadest, lindudest ja kaladest. Saame ülevaate Lahemaa lahtedest, poolsaartest ja saartest. Suureneb laste teadlikkus Läänemere keskkonnaprobleemidest.