Õppeprogrammid

Õppeprogramm innustab kaasa mõtlema ja katsetades läbi proovima erinevaid looduse seaduspärasid.

Palade Loodushariduskeskusel on väga head ja kaasaegsed võimalused töötamisel laboris kasutades mikroskoope ja luupe.

Õpime tundma taimede tähtsust ja nende kohastumusi, mikroskopeerime ja teeme erinevaid preparaate.

Praktikumi läbivad teemad:

Praktikum viiakse läbi väikestes gruppides ja õppetöö läbiviimiseks kasutatakse mikroskoope ja mikroskopeerimisvahendeid.

Rakkude uurimise praktikumi läbivad teemad: